Predlogi za priznanja Šole prenove 2021

Povabilo k oddaji predlogov za PRIZNANJA ŠOLE PRENOVE – za izvedbo kakovostne prenove 2020

1. Predloge za priznanja za prenovo lahko podajo lastniki objektov kulturne dediščine, lokalne skupnosti, stanovske organizacije in društva, druge organizacije in društva ali posamezniki,
s tem, da izpolnijo tabelo, ki je v prilogi in podajo osnove informacije o predlaganem objektu.

2. Priznanja Šole Prenove za kakovostno izvedeno prenovo 2021 prejmejo lastniki kulturne dediščine, ki so omogočili in financirali kakovostno in strokovno prenovo ter tako dokazali izjemen odnos do varovanja, ohranjanja in oživljanja kulturne dediščine v letih 2018-2020. Prenova predlaganega objekta pa se je lahko pričela pred letom 2018.

3. Priznanja se podelijo za:
- kakovostno in celovito izvedeno prenovo objektov kulturne dediščine od načrtovanja do izvedbe;
- kakovostno izvedbo posameznih zahtevnih obrtniški del, ki predstavljajo obnovitvena dela na objektih kulturne dediščine ali registrirane dediščine.

4. Strokovna komisija za ocenitev prispelih vlog opravi ogled na terenu in oceni vse prispele vloge skladno s kriteriji za izbor kakovostno izvedenih projektov prenove kulturne dediščine, ki so objavljeni na spletni strani Šole Prenove www.sola-prenove.si

5. Povabilo za oddajo predlogov za PRIZNANJA ŠOLE PRENOVE – za izvedbo kakovostne prenove 2021 je odprt od dne objave na spletni strani Šole Prenove www.sola-prenove.si in spletnih strani vseh partnerjev Šole Prenove do 1. MAJA 2020.

Programski odbor Združenja zgodovinskih mest Slovenije in
Strokovni svet Šole Prenove

Rok za oddajo

Prijave so odprte do 1. maja 2020.

Obrazec za oddajo

Oddajte predlog za priznanje Šole prenove 2021

Pravilnik o priznanjih Šole Prenove

Prenesite si pravilnik

Kriteriji za priznanja Šole Prenove

Prenesite si kriterije