PRIJAVE ZAPRTE

Obveščamo, da so vsa razpoložljiva mesta na DELAVNICI O IZVEDBI APNENIH OMETOV V KOPRU med 29.11. in 2.12. 2022,  že zasedena, zato prijave žal niso več možne.

 

DELAVNICA O IZVEDBI APNENIH OMETOV V KOPRU med 29.11. in 2.12. 2022

V sodelovanju Šole Prenove in Mestne občine Koper ter ob partnerstvu Univerze na Primorskem, bo praktični del delavnice potekal v objektu nekdanjega servitskega samostana.    

Omet tvori zunanji ovoj arhitekture in po njem je možno razpoznati čas njenega nastanka, izvor
materialov, slogovne značilnosti ter spretnosti  izvajalcev v izdelavi ometa in okrasja. Vendar v zadnjih desetletjih te pomembne informacije tako o samem objektu kot tudi o materialih in mojstrih izgubljamo z uvajanjem sodobnih materialov in enotnih industrijsko izdelanih ometov. Zunanja podoba stavb je vse bolj enotna, avtohtonost izginja. 

V uvodnih predavanjih delavnice bodo predavatelji predstavili arhitekturo Kopra, zgodovino servitskega samostana kot tudi njegovo novo življenje po prenovi, ki jo vodi Univerza na Primorskem in  kjer si želijo, da ta izjemen spomenik po prenovi postane primer uspešnega sobivanja univerze in mesta. 

V nadaljevanju bodo predavatelji predstavili načine zidanja z opeko in kamnom kot podlago  za apneni omet ter lastnosti in značilnosti  apna in apnenih ometov. Predstavljene bodo značilnosti različnih izvedb ometov, ki danes tvorijo raznolikost fasad Kopra. Udeleženci bodo lahko tudi sami izdelali različne apnene omete. 

Praktični del delavnice bo vodil Klavdij Zalar, akademski restavrator, ki je tudi vodil sondiranje na
servitskem samostanu. Zato bodo udeleženci imeli priložnost, da v objektu samostana, katerega osnove
segajo celo v 16. stoletje, spoznajo originalne apnene omete iz  različnih časovnih obdobij ter njihove lastnosti.  

Na delavnico vabimo lastnike objektov kulturne dediščine, strokovno javnost, študente in druge ljubitelje kulturne dediščine, še posebej pa vabimo izvajalce, obrtnike, zidarje, saj bo v praktičnem delu delavnice moč dobiti mnogo koristnih informacij in dodatnih znanj.  

Program delavnice si lahko preberete TUKAJ.

Posvetovalna delavnica za učitelje: Kultura naj bo za učence brezplačna!

V Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani smo v sredo, 12. oktobra 2022, skupaj z učitelji osnovnih šol razpravljali o tem, kako skozi predmete učencem približati kulturno dediščino.
Posvet je ponudil odlična izhodišča.

Delavnica, organizirana v okviru projekta Šola prenove za nove generacije, je ponudila priložnost za spoznavanje in deljenje dobrih praks in metod dela v našem in norveškem okolju, z odličnimi slovenskimi in norveškimi strokovnjaki iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Univerze na Primorskem in MAGME Geoparka na Norveškem.

Razprava z učitelji je ponudila veliko dobrih izhodišč za delo z učenci ter izpostavila izzive, s katerimi se učitelji srečujejo. Glavni poudarki:

-       Učitelji si želijo olajšan dostop do informacij; da bi na enem mestu dobili vse informacije, ki bi jih lahko uporabili za delo z učenci na področju kulturne dediščine (gradiva, priročniki, material, strokovnjaki/rokodelci ...).

-       Predlagali so, da se v šoli predstavijo poklici starih obrti z dodano vrednostjo uporabe
v sedanjem času.

-       Po izkušnjah v razredu učitelji pravijo, da učenci najbolje dojemajo kulturno dediščino izven učilnic in ko imajo priložnost, da se prosto izrazijo.

-       Skozi posvetovalno delavnico se je izluščilo tudi sporočilo za naše odločevalce: 
Kultura – predvsem tista v muzejih – bi morala biti za učence brezplačna!

MIZARSKO RESTAVRATORSKA DELAVNICA V BREŽICAH

Šola prenove v sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice organizira mizarsko – restavratorsko
delavnico, ki bo potekala 19. in 20. septembra 2022 v prostorih Posavskega muzeja Brežice.  

Šola prenove je vzpostavila sodelovanje z mnogimi muzeji, še posebej tistimi, ki imajo dobro
organizirano muzejsko konservatorsko – restavratorsko službo za potrebe obnove, restavriranja in
konserviranja muzejskih predmetov.  Tokrat pa bomo sodelovali z restavratorskim oddelkom Posavskega muzeja pri prikazu restavriranje stavbnega pohištva. Aleš Vene akademski restavrator muzeja bo vodil praktični del mizarsko – restavratorske delavnice Šole prenove - Delavnico obnove starih lesenih vrat.

Delavnica se bo prvi dan pričela z uvodnimi predavanjih, kjer bomo najprej spoznali
umetnostno – zgodovinske značilnosti prostora med Savo in Krko. V nadaljevanju pa bodo predavanja namenjena pripravi udeležencev na praktični del delavnice. Predavatelji bodo predstavili lastnosti lesa, še posebej značilnosti lesa namenjenega ročni obdelavi, spregovorili o lesnih škodljivcih ter predstavili postopke restavriranja lesa. V praktičnem delu delavnice pa se bodo udeleženci seznanili s pripravo
potrebnih materialov in orodij, pravilnim postopkom ter izvedeli nekaj osnovnih restavratorskih del na
starih lesenih vratih.

Program delavnice lahko najdete TUKAJ. 

ŠOLA PRENOVE BO VODILA SKLOP DELAVNIC NA TEMO "KAKO SO GRADILI NEKOČ?"

24.09.2022 / Infocenter Triglavska roža Bled, od 10:00 dalje 

Dneve evropske kulturne dediščine 2022 bomo na povabilo Triglavskega narodnega parka v Infocentru Triglavska roža na Bledu, skupaj obeležili Šola prenove, Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana in člani Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe.

V Infocentru bo potekal celodnevni progam otroških delavnic, ustvarjanja in druženja, povezanih z
letošnjo temo DEKD, (Vz)trajnostna dediščina.  

V prvem delu bo na programu delavnica, kjer bodo otroci spoznavali bogastvo raznolikosti kulturne
krajine zaščitenega območja Triglavskega narodnega parka, stalna naselja kot tudi planine, kjer se je
stoletja odvijalo življenje in delo, danes pa predstavljajo preplet in soodvisnost delovanja naravne in
kulturne dediščine. 

Otroci se bodo na delavnici seznanili z načeli trajnostne gradnje in uporabo naravnih materialov
večinoma lesa in kamna, kot najpogosteje uporabljenega pri gradnji na planinah ter nato še sami izdelali
modele značilnih objektov s tega območja.

Popoldan bo potekal drugim sklop delavnic, kjer bodo otroci skupaj s starši, prostorih centra,  spoznavali kulturno dediščino, se zabavali in ustvarjali.

Potekala bo izdelava maket iz papirja, gradili bomo suhe zidove, izdelali ptičje hišice, risali, izrezovali,
lepili modele lesenih ograj, se igrali "Črnega Petra",...

Zaradi lažje organizacije delavnic prosimo za predhodne prijave na info.trb@tnp.gov.si do 22.9.2022.

 VLJUDNO VABLJENI!

Za ŠOLO PRENOVE ZA NOVE GENERACIJE pridobljena evropska sredstva

Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana, Univerza na Primorskem; Fakulteta za humanistične študije; Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine; Osnovna šola Ivana Groharja; Občina Škofja Loka in norveški partner Magma Geopark AS, Egersund, Norveška; so  se ob koordinaciji vodilnega partnerja Združenja zgodovinskih mest Slovenije, povezali v projekt Šola Prenove za nove generacijo in dediščino 21. st.

S projektom so uspeli in na razpisu norveškega finančnega mehanizma, v okviru programa izobraževanja – krepitev človeških virov in pridobili nekaj maj kot 500.000 EUR evropskih sredstev.  Glavni cilij projekta je  vzpostaviti medinstitucionalno okolje in učne prakse, za bolj načrtno izobraževanje mladih na ravni osnovne šole o kulturni dediščini in njeni prenovi. 

Šola prenove kot program neformalnega izobraževanja o pomenu in vlogi kulturne dediščine ter potrebnih obrtnih znanjih in mojstrskih spretnostih, ki so nujna za kvalitetno prenovo kulturne dediščine, poteka že od leta 2015. 

Partnerji Šole prenove:  Univerza Ljubljana, Fakulteta za arhitekturo, Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Združenje zgodovinskih mest Slovenije izvajajo program v obliki predavanj in praktičnih delavnic na različnih lokacijah in mestih po Sloveniji. 

Projekt Šola prenove za nove generacije tako predstavlja nadgradnjo in širi vsebine programa Šole prenove. Projekt so partnerji pripravili z namenom, da  kulturno dediščino približajo tudi mladim, v okviru rednega izobraževanja, zato bodo v projektu razvili sodobne prakse poučevanja različnih predmetov v osnovni šoli skozi  uporabo primerov iz kulturne dediščine in prikazali veščine njene prenove. Nov način poučevanja v novem okolju in z novimi, v projektu razvitimi  orodji, bodo najprej preverili v osnovi šoli, partnerici projekta. V nadaljevanju pa bodo nove prakse poučevanja o kulturni dediščini  razširili tako med učitelji, strokovnimi delavci, ravnatelji različnih osnovnih šol, kot tudi med deležniki na nacionalni ravni, odgovornimi za načrtovanje kulturne, izobraževalne in prostorske politike.

Uradni začetek projekta 1. junij 2022 in zaključek 30. april 2024. V času poteka projekta bo partnerji izdelali:  priročnik za učitelje z  18-timi učnimi pripravami in metodiko za izbrane predmete in vsebine, didaktična gradiva za poučevanje v učilnici in na terenu za vsako triado, pripravili set interaktivnih gradiv, pripravili demonstracijsko učno okolje  Didaktični kotiček za učence v OŠ Ivana Groharja v Škofji Loki ter zagotovili demonstracijsko učno okolje - učni laboratorij za usposabljanje učiteljev v Škofji Loki. Poleg tega pa bo preko sosvetov tudi vzpostavljena platforma sodelovanja deležnikov na nacionalni ravni odgovornih za načrtovanje kulturne, izobraževalne in prostorske politike.

DELAVNICA OBNOVE IN RESTAVRIRANJA OBSTOJEČIH APNENIH OMETOV

Vabimo vas na letošnjo prvo delavnico Šole Prenove, ki bo potekala  med 10. in 14. majem 2022 v sodelovanju z lastniki  domačije Pr' Lenart, Belo 1 (sv. Katarina) nad Medvodami.

Lastniki domačije Pr' Lenart že nekaj let zavzeto vodijo obnovitvena dela na sklopu objektov, ki sestavljajo domačijo na robu Polhograjskega hribovja. Glavni objekt je bil obnovljen pred leti in v njem že potekajo različni javni dogodki. V letošnjem letu začenjajo z obnovo nekdanje male kašče, ki jo bomo združili tudi z delavnico Šole Prenove.

Restavrator Klavdij Zalar, ki bo vodil praktični del delavnice, bo udeležencem predstavil potek obnove in restavriranja obstoječih apnenih ometov na kašči. Udeleženci bodo pod vodstvom mentorja najprej pregledali stanje fasade, določili vrste in vzroke poškodb, opravili čiščenje fasade ter pripravili podlago za nanos apnenega ometa. Sledi  nanašanje grobega apnenega ometa, zaključimo pa z nanosom finega ometa iz apna na poškodovana mesta.

Prvi dan bo namenjen uvodnim predavanjem, kjer bo odgovorna konservatorka predstavila značilnosti kmečke gradnje na območju Polhograjskih dolomitov ter zgodovino domačije Belo 1. Sledi predstavitev apnenih ometov, zgodovine apnenih malt in tehnologije vgradnje.

Na delavnico vabimo lastnike kulturnih spomenikov, strokovno in zainteresirano javnost  ter ljubitelje kulturne dediščine ter še posebej lokalne mojstre - izvajalce gradbeni in vzdrževalnih del na objektih kulturne dediščine iz okolice.

Več o delavnici najdete TUKAJ.

DELAVNICA RESTAVARTORSKI POSEGI NA KAMNITIH ELEMENTIH ZVONIKA SV. KANCIJANA

Delavnica bo med 16. do 19. majem 2022 potekala na cerkvi Sv. Kancijana v Kranju, v sodelovanju z restavratorskim podjetjem GNOM d.o.o iz Šentvida pri Stični.

Na uvodnem predavanju nam bo generalni konservator zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, dr. Robert Peskar predstavil  stavbni razvoj cerkve sv. Kancijana in njene slogovne značilnosti, odgovorni konservator pa projekt obnove cerkvenega zvonika. Spoznali bomo geološke  značilnosti kamna, uporabljenega na fasadi sv. Kancijana ter tehnike odstranjevanja nečistoč s kamna.

Praktične del delavnice, ki bo potekala na delovišču obnove zvonika cerkve, bo vodil restavrator Jože Drešar. Udeleženci bodo prvi dan opravili pregled stanja fasade, določili poškodbe, na vzorčnem pasu pa tudi že opravili čiščenje. Drugi dan bodo pripravili fugirno maso in izvedli vzorčno fugiranje. Zanimiv bo zadnji dan delavnice, ko se bodo udeleženci poskusili tudi v domodeliranju manjkajočih kamnitih delov.

Delavnica bo organizirana v sodelovanju z Župnijo Kranj in ZVKDS, Območna enota Kranj.

Več o delavnici najdete TUKAJ.

PRIJAVE ZAPRTE

Obveščamo, da so vsa razpoložljiva mesta na praktičnem delu delavnice OBNOVA KAMNITE IN OMETANE FASADE v Piranu,  že zasedena, zato prijave žal niso več možne. Na voljo je še nekaj mest na uvodnem predavanju, v torek 2.11.2021.

Že sedaj pa najavljamo delavnico marca 2022 v Kopru.

 

DELAVNICA OBNOVE KAMNITE IN OMETANE FASADE

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabimo vas na zanimivo delavnico Obnove kamnite in ometane fasade, ki bo potekala od 2. do 5. novembra 2021 v sodelovanju z Občino Piran, na dveh kamnitih hišah v starem mestnem jedru Pirana. Delavnico bo vodil mentor Klavdij Zalar, akademski restavrator.

Prvi del delavnice, ki bo potekal 2. in 3. novembra,  je namenjen spoznavanju različnih tehnik stičenja. Slušatelji bodo najprej pregledali stanje kamnite fasade in obstoječe načine stičenja ter pripravili podlago za novo stičenje. V nadaljevanju bodo slušatelji pod vodstvom mentorja izdelali vsak svoje polje stičenja. 

V drugem delu delavnice bodo slušatelji uvodoma preverili stanjem fasade, definirali poškodbe na fasadi ter prepoznali kvalitetne elemente in vrste različnih obstoječih ometov. Mentor bo demonstriral pripravo apnenega ometa in ometavanje-nanašanje ometa na fasado. Slušatelji bodo izdelali vsak svoje polje apnenega ometa na fasadi. 

Na delavnico vabimo lokalne mojstre - izvajalce gradbeni in vzdrževalnih del na objektih kulturne dediščine v Primorju, lastnike kulturnih spomenikov, strokovno in zainteresirano javnost  ter ljubitelje kulturne dediščine. 

Več o delavnici najdete TUKAJ.

OBVESTILO

Sporočamo, da na delavnico o suhem zidu, ki bo potekala 7. in 8. oktobra 2020  v Škofji  Loki, PRIJAVE NISO VEČ MOŽNE.

Vsa razpoložljiva mesta na praktičnem delu delavnice so že zasedena in tudi presežena.

Veseli smo dobrega odziva, ki dokazuje, da se vse bolj zavedamo pomena ohranjanja in varovanja kulturne dediščine našega prostora.

Vabimo vas,  da se nam pridružite na kateri od prihodnjih delavnic Šole Prenove.

Delavnica bo potekala ob upoštevanju priporočil NIJZ za preprečitev širjenja virusa COVID-19 pri organizaciji dogodkov, hkrati prosimo tudi vse udeležence, da upoštevajo izdana navodila.

Hvala za razumevanje.

Delavnica SUHI ZID

Suhi zidovi predstavljajo najpreprostejše in najstarejše grajene strukture, ki jih srečujemo  vsepovsod po svetu. V Sloveniji  so najbolj poznani suhi zidovi na Krasu, kjer so uspeli veščine suho zidne gradnje leta 2018 vpisati na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva .

Delavnica o suhem zidu v Škofji Loki, ki bo potekala 7. in 8. oktobra 2020 bo pokazala, da so suhi zidovi, ki so nastali izključno s prelaganjem pobranega ali izkopanega kamenja in so brez veziva,  široko prisotni tudi v Škofji Loki in okolici, kot tudi drugod po Gorenjski.

V prvem delu delavnice bodo udeleženci spoznali  značilnosti prostora, lastnosti suhozidne gradnje,  vrste kamenin ter zanimiv primer Partnerstva za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne, ki povezuje vse, ki želijo ohranjati  veščine suhozidne gradnje na Krasu in so tudi na Gorenjskem lahko za zgled pri ohranjanju suhih zidov.

Drugi dan delavnice se bodo udeleženci pod mentorstvom mojstra Primoža Novaka lotili obnove suhega zidu na vrtu Loškega gradu.

Namen delavnice je prepoznati suhe zidove v okolju, jih ohranjati in obnavljati, saj so del podobe naše kulturne krajine. Delavnica naj bo tudi povabilo lastnikom zemljišč k obnovi suhih zidov.

Delavnica je organizirana v sodelovanju Šole Prenove in Občine Škofja Loka ter bo potekala v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine 2020.

Vabljeni!

OBVESTILO

Predvidena delavnica z naslovom Delavnica obnove kamnitih elementov in uporabe apnenih malt pri obnovi kamnitih stavb, med 28. septembrom in 2. oktobrom 2020, Grad Rihemberk, v organizaciji podjetja GNOM d.o.o in v sodelovanju s Šolo Prenove in Mestno občino Nova gorica je odpovedana zaradi ukrepov za zajezitev širjenja virusa COVID-19 in PRESTAVLJENA na pomladni čas.   O novem terminu delavnice vas bomo pravočasno obvestili.

Prosimo za razumevanje.

Obvestilo GNOM d.o.o.  o odpovedi delavnice TUKAJ.

VABILO

V  sodelovanju z Zavodom Idrija 2020 bo v petek, 11. septembra 2020, v Idriji  potekala delavnica apnenih ometov, prva izmed jesenskih delavnic Šole Prenove. Delavnica bo organizirana v sklopu dogodka “Idrijska rudarska hiša, zakladnica znanja”, ki ga društvo Idrija 2020 izvaja z namenom spodbuditi poznavanje kulturne dediščine Idrije med mladimi ter raziskovanja, promocije in podpore organizacijam in posameznikom pri razvijanju inovacij v dediščini.

Delavnica o apnu je namenjen dijakom Gimnazije Jurija Vege  bo potekala na dvorišču gimnazije z uvodnim predavanjem o apnu,  v nadaljevanju bo praktični del delavnice, ki ga bosta vodila Tomaž Furlan in Jaka Lampe,  kjer  bodo dijaki spoznali apneno malto in se preizkusili pri nanosu fine apnene malte. Iz pripravljene malte iz gašene gašenega apna pa bodo modelirali stavno okrasje

 

Več o delavnici najdete TUKAJ.

Povabilo k oddaji predlogov za PRIZNANJA ZA PRENOVO 2021 za kakovostno izvedbo prenove objektov kulturne dediščine v obdobju 2018-2020

Lokalne skupnosti, stanovska društva, organizacije in posameznike vabimo k oddaji predlogov za dobitnike PRIZNANJ ZA PRENOVO 2021.

Priznanja podeljujejo partnerji Šole Prenove za uspešno izvedeno prenovo, ki je bila ali bo zaključena v obdobju 2018-2020. Namenjena so lastnikom objektov kulturne dediščine, ki so najpomembnješi, ko se odloča o obnovi ali prenovi “stare hiše”, objekta kulturne dediščine ali kulturnega spomenika.Naravna in kulturna dediščina, od zelenih planin do srednjeveških mest, je najpomembnejši »izvozni artikel turističnega gospodarstva«. Obenem je to temelj naše kulture bivanja in naše identitete.

Na sliki: Hiša PrGavedarjo, Podkoren, Priznanje  za prenovo 2019

Povabilo za oddajo predlogov za PRIZNANJA ZA  PRENOVO 2021 je odprto do 1. maja 2020. 

Vabilo na predavanje Dediščina in turizem

 Sejem Alpe Adria, Gospodarsko razstavišče, 29.1.-1.2.2020

Naravna in kulturna dediščina, od zelenih planin do srednjeveških mest, je najpomembnejši »izvozni artikel turističnega gospodarstva«. Obenem je to temelj naše kulture bivanja in naše identitete.
Ali te vrednote prepoznavamo in o tem, kako za dediščino skrbimo, da bo tudi naša razvojna priložnost, bosta spregovorili Mateja Kavčič in prof.dr. Živa Deu.

V četrtek, 30 januarja ob 11. uri, bo v dvorani Urška,
predavanje Mateje Kavčič in prof.dr. Žive Deu
DEDIŠČINA IN TURIZEM

VABILO

Mladi plesalci, glasbeniki, slikarji, fotografi in vizualni umetniki so ob spoznavanju kulturne dediščine Italije, Romunije, Slovenije in Španije  ustvarili nova umetniška dela, ki kulturno  dediščino mladostno interpretirajo in  osvežijo.

Vljudno Vas vabimo na kulturni dogodek in otvoritev razstave OSVEŽENA DEDIŠČINA, ki bo v torek, 3. decembra 2019, ob 12. uri v Sokolskem domu v Škofji Loki.

Kulturni program na dogodku bodo pripravili mladi, ki sporočajo KULturna dediščina je KUL!

Organizator dogodka: ZDRUŽENJE ZGODOVINSKIH MEST SLOVENIJE

VABILO

Vabimo vas na delavnico INTERPRETACIJE KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE, ki bo 19. novembra 2019 v Dutovljah, Volčji Grad. Vodita jo NAJBOLJŠA BRITANSKA STROKOVNJAKA ZA INTERPRETACIJO SUSAN CROSS IN PETER PHILIPS. 20. novembra  2019 sledi raziskovalni ogled Krasa.
Predavanja in delavnice so namenjeni vsem, ki jim kulturna in naravna dediščina bogatita življenje in čutijo željo, da bi zavedanje o pomenih in vrednotah dediščine prenašali tudi na druge.

Organizatorji dogodka:
DRUŠTVO ZLATA KANGLICA,
ZAVOD KRASEN KRAS,
SLOVENSKO MUZEJSKO DRUŠTVO,
ZDRUŽENJE ZGODOVINSKIH MEST SLOVENIJE,
ICOMOS Slovenija,
KS DUTOVLJE.

Več o delavnici.

Deževna delavnica o vlagi

Z delavnico o vlagi, ki je potekala v sodelovanju z Mestnim muzejem Krško, je Šola Prenove zaključila delavnice Šole Prenove v letu 2019.

Predavatelji so uvodoma predstavili probleme, ki jih vlaga povzroča na ometu in zidovih stavb, potem so prikazali primere reševanja preveč vlage v objektih, naj si bo na kulturnih spomenikih, ali le na starih hišah v mestih in na podeželju. Prvi korak pri vseh postopkih je ugotavljanje in odprava vzroka vlage, sledi ustrezna zaščita pred vdorom vlage ter sanacija poškodb, ki jih je na ometu povzročila vlaga.

V drugem delu delavnice smo si v Kostanjevici na Krki ogledali pravkar zaključen projekt energetske sanacije osnovne šole iz leta 1905, ki ga je uspešno vodila Občina Kostanjevica na Krki in kjer so hkrati reševali tudi problem vlage v objektu. Delavnico smo zaključili z ogledom mestnega jedra Kostanjevice na Krki, edinega slovenskega mesta na otoku, ki je po arhitekturni zasnovi in likovnih lastnostih izjemen kulturni spomenik. Prav zaradi svoje edinstvene lege je izpostavljena pogostim poplavam, kar je vzrok za prisotnosti problema vlage v stavbah.

 V sredo, 20. novembra 2019 z arhitekturno delavnico Načrtovanje prenove zaključujemo tudi sklop petih enodnevnih arhitekturni delavnic Šole Prenove v letu 2019.

VABILO

Arhitekturna delavnica o prenovi stavbne dediščine - MODUL 5

Vabimo vas na peti modul enodnevnih arhitekturnih delavnic z naslovom NAČRTOVANJE PRENOVE, ki bo 20. novembra 2019 v predavalnici Restavratorskega centra ZVKDS v Ljubljani z začetkom ob 9. uri. Predavatelji bodo spregovorili o pomenu in načinih dokumentiranja dediščine, o konservatorskem načrtu, predstavljeni bodo tudi primeri izvajanja nekaterih uspešno izvedenih prenov.

Prijava na Modul 5 je mogoča do ponedeljka, 18. novembra 2019, oziroma do zapolnitve mest. Vljudno vabljeni!

Prenovljena Plečnikova hiša

Program delavnice - MODUL 5

VABILO

Delavnica o vlagi

12. november 2019, Krško in Kostanjevica na Krki

Po dobrih odzivih v lanskem letu delavnico ponovno organiziramo v sodelovanju z Mestnim muzejem Krško in Občino Kostanjevica na Krki, kjer si bomo ogledali posledice vlage na zidovih in primere reševanja.

Vlaga v zidovih pospešeno povzroča propad konstrukcije objekta in je zato eden večjih in bolj trdovratnih problemov, s katerimi se srečujejo lastniki objektov kulture dediščine, pa tudi mnogi drugi lastniki starejših hiš. Pri reševanju problema z vlago je najprej pomembno diagnosticiranje vzrokov, potem pa tudi pravilna in po določenem postopku izvedena sanacija z vlago prepojenih zidov.

O vsem tem bodo na delavnici Šole Prenove spregovorili predavatelji, ki bodo uvodoma predstavili prostor med dvema rekama, Savo in Krko, ki sta velikokrat vzrok težav z vlago, v nadaljevanju pa bodo predstavili tudi primere reševanja težav z važnimi zidovi. V drugem delu sledi ogled Kostanjevice na Krki, ki je zaradi izjemne lega na otoku »žrtev« mnogi poplav, ki pa žal na slikovitih starih objektih puščajo posledice.

Pridružite se nam. Prijave zbiramo do 11. novembra 2019.

Novica o novosti na knjižnih policah

Prof. dr. Živa Deu o novi monografiji PRENOVA stanovanjskih stavb

Monografija Prenova stanovanjskih stavb je na osnovi zadnjih mednarodnih smernic na področju varstva kulturne dediščine in trajnostnega razvoja grajenih struktur in zdravega bivanja ter na osnovi lastnih izkušenj in spoznanj preoblikovana knjiga iz leta 2004, ki je z naslovom Obnova stanovanjskih stavb na slovenskem podeželju s podobnim naslovom izšla pri Založbi kmečki glas. Tako kot prva, tudi druga monografija vsebuje priporočila in tehnična navodila za pravilno prenovo stavbe in stavbnih delov in je prednostno namenjena lastnikom imenitnih starih hiš, nadalje vsem, ki načrtujejo potrebne uporabne in lepotne dopolnitve in nazadnje tudi vsem izvajalcem in obrtnikom, ki popravila in načrtovane dopolnitve izpeljejo.

Več o monografiji najdete tukaj.

O delavnici v ptujskem dominikanskem samostanu

V nekdanjem letnem refektoriju ptujskega Dominikanskega samostana se je v tem tednu zbrala skupina ljudi, ki cenijo dediščino prostora ob Dravi, v katerem živijo.

Po pozdravnem nagovoru direktorja Občinske uprave Ptuj, Alena Jevtovića, smo prisluhnili generalni sekretarki Združenja zgodovinskih mest Slovenije, Mateji Hafner Dolenc, ki je v uvodnih besedah usmerila potek dogodka. Rdeča nit projekta Šola Prenove in številnih dogodkov, ki jih partnerji v projektu organizirajo, je kulturna dediščina, predavateljica pa je v prispevku pojasnila kaj je dediščina in zakaj jo ohranjati.

Sledilo je zanimivo in dinamično predavanje o identiteti prostora, ki deli slovenski prostor na 14 regij, o raznolikosti kulturnih krajin in razvojnih spremembah, govorniški oder pa sta si izmenjavali prof. dr. Živa Deu in Mateja Kavčič iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Zanimiv prispevek o stanju dediščine v Spodnji Pordavski regiji in odnosu ljudi do nje je pripravila konservatorka ZVKDS OE Maribor, Suzana Vešligaj v predavanju z naslovom Stavbna dediščina – zakladnica naše, vaše in njihove kulture. Sledilo je predavanje Maje Štembal Capuder iz Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana o principih gradnje v kamnu, lesu in opeki, tehnični prispevek predavateljice pa je podkrepil še Dušan Remic, Grad Art d.o.o. s poškodbami na zgradbi in njihovi sanaciji. Sledili so primeri dobrih praks iz Ptuja in okolice: Knjižnica Ivana Potrča, domačija v Halozah, Muzikafe in Hotel Mitra.

Ob zaključku dogodka smo glede na številne poslušalce in zanimive teme ugotovili, da je gostovanje Šole Prenove s svojimi predavatelji in aktualnimi vsebinami po Sloveniji prava pot k ohranjanju kulturne dediščine.

ŠOLA PRENOVE NA PTUJU

Enodnevna arhitekturna delavnica Kaj je kulturna dediščina in zakaj jo ohranjati?

23. oktober 2019 ob 9. uri, Dominikanski samostan Ptuj

Ob zaključku spomladanskega dela enodnevnih arhitekturnih delavnic, ki so potekale v Restavratorskem centru Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije v Ljubljani, je bil podan predlog in izražena želja sodelujočih, da podobne izobraževalne delavnice in predavanja izvedemo tudi po mestih in občinah.

Jesenski del arhitekturnih delavnic tako začenjamo tudi v drugih mestih. Ni naključje, da bo prva na Ptuju, najstarejšem slovenskem mestu, ki se zaveda pomena in bogastva kulturne dediščine. Enodnevna delavnica z naslovom KAJ JE KULTURNA DEDIŠČINA IN ZAKAJ JO OHRANJATI? bo podala nekatere strokovne odgovore o obnovi, ob koncu pa bodo predstavljeni uspešni primeri prenove iz Ptuja in okolice.

Lastnike, ljubitelje in poznavalce kulturne dediščine vabimo, da se nam pridružite na delavnici na Ptuju.

Delavnica je brezplačna. Prijave sprejemamo do 21. oktobra 2019.

VABILO

Delavnica Poškodbe konstrukcij in primeri popravil ter predstavitev nove knjige dr. Žive Deu

17. oktober 2019, Muzej za arhitekturo in oblikovanje

Ob 9.00

enodnevna arhitekturna delavnica POŠKODBE KONSTRUKCIJ IN PRIMERI POPRAVIL. Predavatelji bodo spregovorili o vrstah poškodb na lesenih in zidanih konstrukcijah, vzrokih zanje ter o načinih popravil ali sanacije.

Ob 12.00

predstavitev knjige PRENOVA stanovanjskih stavb avtorice prof. dr. Žive Deu.

Jernej Hudolin, RC ZVKDS, je v spremni besedi k monografiji zapisal: " ... je kot celovit prikaz problematike prenove stanovanjskih stavb pričujoča knjiga po aktualnosti, tematiki in temeljitosti v današnjem prostoru izjemna.«

Oba dogodka o PRENOVI potekata v sklopu razstave Prenavljamo!!!, ki je do 20. oktobra 2019 odprta v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Na razstavi so predstavljene nekatere prenovljene zgradbe, ki so nepogrešljiv del zgodovine mest in naselij.

Pridružite se nam in poglobite svoje vedenje o kulturni dediščini in njenem varovanju.

Več o razstavi Prenavljamo!!!

POBUDA ZDRUŽENJA ZGODOVINSKIH MEST SLOVENIJE

Občine članice Združenja zgodovinskih mest Slovenije (mednje sodijo Celje, Idrija, Jesenice, Kamnik, Koper, Kostanjevica na Krki, Kranj, Metlika, Novo mesto, Piran, Ptuj, Radovljica, Slovenske Konjice, Šentjur, Škofja Loka, Tržič, Žužemberk) imajo na svojem ozemlju okrog 40 % najkvalitetnejših kulturnih spomenikov v Sloveniji, kar predstavlja njihovo kulturno bogastvo in razvojno priložnost, a hkrati prinaša tudi izzive.

Za financiranje varstva in obnove kulturnih spomenikov in kulturne dediščine na njihovem območju so potrebna velika sredstva, v proračunu RS za leto 2019 pa je za sofinanciranje obnove vseh kulturnih spomenikov v Sloveniji na voljo skromnih 850.000 EUR.

V Združenju smo zato pripravili »pobudo za dediščino 2021-2027«, katere namen je, da se v novi finančni perspektivi zagotovi (višja) sredstva za obnovo kulturne dediščine.

Več o Pobudi preberite tukaj.

S TRETJO ARHITEKTURNO DELAVNICO V POLETJE

S predavanji na temo Klasične gradbene konstrukcije smo 12. junija 2019 zaključili pomladni del prvega niza arhitekturnih delavnic o kvalitetni prenovi stavbne dediščine.

O tradicionalnih, a hkrati tudi lokalnih gradivih naše stavbne dediščine  lesu, kamnu, opeki ter apnu kot vezivu stavbnih konstrukcij, o načinih pridobivanja, obdelavi, njihovi vgradnji smo prisluhnili priznanim strokovnjakinjam, nekateri izvedeli veliko novega, spet drugi pa svoje znanje le osvežili.

Veseli smo številčnega obiska in dobrega odziva poslušalcev na vseh delavnicah  in že napovedujemo naslednjo arhitekturno delavnico Modul 4, POŠKODBE KONSTRUKCIJ IN PRIMERI POPRAVIL, ki bo 23. oktobra 2019, prav tako v predavalnici Restavratorskega centra v Ljubljani.

Preden se za kratek čas poslovimo, vas vabimo, da si preberete vtise iz naših prvih dveh druženj.

Želimo vam dolgo, vroče poletje in se veselimo našega ponovnega srečanja na arhitekturnih delavnicah v jeseni.


Moji vtisi iz delavnice se nanašajo na eni strani na moje dolgoletno strokovno spremljanje delovanja področja varstva kulturne dediščine (muzejske dejavnost), na drugi strani pa na osebno prepričanje o nujni kvalitetni prenovi historičnih objektov in vključevanju njihovega estetskega potenciala na polje bivalne kulture v najširšem pomenu besede.

Menim, da je potrebno v vseh skupinah najširše javnosti, začenši pri najmlajših, krepiti zavedanje, da so podedovani historični objekti (in njihov izvorni inventar) velik potencial za identiteto in razvoj ter družbeni kapital naroda. Nenehno je potrebno opozarjati na senzibilnost do ohranja dediščine, hkrati pa si prizadevati za strokovne in ekonomsko dostopne rešitve prenove objektov (konservatorske in arhitekturne rešitve), ki bodo sledile tudi viziji in potrebam sodobnega načina življenja, z upoštevanjem karakteristik slovenskega prostora.

Združenju zgodovinskih mest Slovenije se zahvaljujem za vabilo na delavnico in z zanimanjem pričakujem nadaljevanja z novimi predstavitvami, medsebojnim dialogom ter predlogi in dobrimi praksami ekonomsko dostopnih rešitev prenove objektov. 

Vida Koporc Sedej
Direktorat za kulturno dediščino
Ministrstvo za kulturo


Predavanja s prve delavnice Šole prenove bi bila zelo primerna za širšo publiko, saj je šlo za dober pregled osnovnih dejstev, pomena in problemov varovanja kulturne dediščine. Pohvalen je vaš izbor predavateljev z večih področij, ki kaže na različne vidike obravnavanja in ohranjanja kulturne dediščine. Morda bi lahko zraven vključili tudi kakšno predavanje in vidik etnologov (glede na to, da so delavnice namenjene tudi študentom arhitekture, ki bodo morda nekoč sodelovali z ZVKDS in verjetno zaenkrat še niso dobro seznanjeni s tem), ki bi lahko malo bolj kompleksno predstavili kulturno dediščino - ne le nepremično, ki je bila pri predavanjih arhitektov in umetnostnega zgodovinarja v središču, ampak tudi nesnovno - vsa gradnja objektov je namreč rezultat tehnik, znanja, spretnosti, prilagajanja okolju, rabe materialov, ki se uvrščajo med nesnovno kulturno dediščino.

V splošnem sem bila s predavanji zelo zadovoljna, prav tako s programi nadaljnjih delavnic, ki se jih bom gotovo udeležila. Hvala za vaš trud in delo!

Tina Komac
Oddelek za prostor
Javni zavod Triglavski narodni park

VABILO

Tretja arhitekturna delavnica o prenovi stavbne dediščine - KLASIČNE GRADBENE KONSTRUKCIJE

Vabimo vas na tretji modul enodnevnih arhitekturnih delavnic z naslovom KLASIČNE GRADBENE KONSTRUKCIJE, ki bo 12. junija 2019 v predavalnici Restavratorskega centra ZVKDS v Ljubljani z začetkom ob 9.15. Predavatelji bodo spregovorili o o avtohtonih gradivih, tradicionalni gradnji in značilnostih konstrukcij ter oblikovanja.

Delavnica je namenjena vsem, ki se zavedate pomena in vloge kulturne dediščine v današnji družbi. Sodobno pojmovanje dediščine presega zaščito posameznih stavb in predmetov ter deluje povezovalno. Prav posamezniku naj bi pomenila vrednoto, simbol pripadnosti in spoštovanje drugega.

Prijava na Modul 3 je mogoča do ponedeljka, 10. junija 2019, oziroma do zapolnitve mest. Vljudno vabljeni!

O DRUGI ARHITEKTURNI DELAVNICI Z NAPOVEDJO TRETJE

Po drugi odlično obiskovani delavnici z naslovom Identiteta prostora, napovedujemo tretjo

Kljub slabemu vremenu smo se ljubitelji dediščine zbrali v predavalnici Restavratorskeg centra v Ljubljani. Tokrat smo prisluhnili odličnim predavateljem, ki so nam prevetrili misli z nizom razmišljanj o Identiteti prostora.

V deževnem dopoldnevu so si govorniški oder izmenjali Aleksander Ostan s predavanjem Skladnost naravnega in grajenega okolja, dr. Ljubo Lah z Identiteto v kontekstu arhitekturne prenove in ponovne rabe dediščine in dr. Živa Deu z Matejo Kavčič s predavanjem o raznolikosti slovenskih kulturnih krajin. Drugi modul smo zaključili s konstruktivno debato, ki se bo po pričakovanjih nadaljevala na naslednjem sklopu predavanj prav kmalu.

VABILO

Druga arhitekturna delavnica o prenovi stavbne dediščine - IDENTITETA PROSTORA

Vabimo vas na drugi modul enodnevnih arhitekturnih delavnic z naslovom IDENTITETA PROSTORA, ki bo 29. maja 2019 v predavalnici Restavratorskega centra ZVKDS v Ljubljani z začetkom ob 9.15. Predavatelji bodo spregovorili o dediščini naravnega in grajenega prostora, njeni identiteti in trajnostnem razvoju.

Delavnica je namenjena vsem, ki se zavedate pomena in vloge kulturne dediščine v današnji družbi. Sodobno pojmovanje dediščine presega zaščito posameznih stavb in predmetov ter deluje povezovalno. Prav posamezniku naj bi pomenila vrednoto, simbol pripadnosti in spoštovanje drugega.

Pridružite se nam in poglobite svoje vedenje o kulturni dediščini in njenem varovanju.

KAMNITA PREPROGA - delavnica o tlaku

ABAKKUM, Zavod za krajino, kulturo in umetnost iz Pirana v sodelovanju s Šolo Prenove, Fakulteto za humanistične vede Univerze na Primorskem in Združenja zgodovinskih mest Slovenije od 13. do 17. maja 2019 organizira delavnico o tlaku KAMNITA PREPROGA.

Delavnica je prvi del projekta, v sklopu katerega potekajo pripravljalna dela za obnovo kamnitega tlaka v mestnem jedru Pirana. Razdeljena je na dva dela, teoretični in praktični, ki je členjen po sklopih. V prvem bodo izbrani predavatelji predstavili načine obnove tlakov, zaplete pri obnovi, uporabo in značilnosti tlakov na primerih dobre prakse na različnih lokacijah. V drugem delu se bodo udeleženci s tlakom spoznali z delom na terenu in v arhivu. Zadnji dan delavnic je namenjen ogledu dveh še živečih kamnolomov, prvi je italijanski kamnolom v Mirjah, drugi slovenski v Elerjih.

Drugi del delavnice bo potekal septembra 2019 na Istrski ulici v Piranu.

Prva arhitekturna delavnica o prenovi stavbne dediščine Zakaj ohranjati dediščino? je za nami

Zadnjo sredo v aprilu so se tisti, ki  se zavedajo pomena kulturne dediščine za sedanji in prihodnji razvoj ter s tem tudi ohranjanja narodove identitete, česar se še posebej zavedamo v dneh po požaru enega najlepših zgledov francoske gotske arhitekture, stolnice Notre - Dame, zbrali v predavalnici Restavratorskega centra ZVKDS in jo napolnili do zadnjega kotička. V popolni tišini so poslušalci spremljali odlična predavanja povabljenih strokovnjakov, ki so predstavili svoje poglede na dediščino, jih okrepili s premišljeno izbranimi primeri in iz številčne publike ob navajanju takšnih in drugačnih dejstev, ki vplivajo na dojemanje dediščine in posledično njen obstoj, izvabili slišanemu primerne odzive: prikimavanja z glavo, skomige z rameni, nasmehe in spogledovanje.

Glede na seznam odličnih predavateljev so bili odzivi pričakovani.

Najprej je poslušalce s kratko predstavitvijo ciljev in nalog Zavoda za varovanje kulturne dediščine Slovenije pozdravil generalni direktor ZVKDS Jernej Hudolin, ki pravi, da je dediščino treba vključiti v življenje, jo shraniti v naša srca in zavest, da bi ohranili naše lastno svojstvo.

Umetnostni zgodovinar in predavatelj na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani dr. Matej Klemenčič je v predavanju z naslovom Kulturna dediščina – kaj je to? predstavil dediščino, njen pomen in posebnosti slovenske kulturne dediščine v evropskem kontekstu. Izpostavil je pomembnost dojemanja prostora kot celote, nujnost premišljenega vključevanja novih, prostoru primernih objektov in delovanje »senzibilnega« arhitekta, ki pri projektiranju ob upoštevanju napisanih prostorskih aktov upošteva senzibilnost prostora in s posegom vanj ni agresiven do obstoječega.

Dr. Matej Blenkuš, dekan Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani in uspešen arhitekt, je v predavanju z naslovom Načrtovanje za prenovo predstavil Eberlov »življenjski cikel stavb« s primeri iz prakse, ki projektanta usmerja najprej k razumevanju in spoštovanju življenjskega cikla stavbe, členitvi stavbe na časovne sloje, izbire materialov za načrtovani razpad in načrtovanje pomena.

Dealvnico je s predavanjem Ohranjanje dediščine je etična kategorija o pomenu dediščine v razvoju družbe, smiselnostjo njenega ohranjanja v odnosu do kulture okolja in kulture prihodnjih generacija zaključila dr. Živa Deu. Svoja dognanja je na podlagi dragocenih izkušenj prikazala na primerih dobre prakse pri obnovi in prenovi v času vojne poškodovane stavbne dediščine sosednjih držav.

Dogodek, ki mu bo sledilo nadaljevanje, se je zaključil s potrditvijo misli, da dediščina resnično je naše lastno svojstvo in moramo storiti vse, da jo ohranimo.

Vabljeni ste, da se nam 29. maja 2019 pridružite na naslednjem sklopu enodnevnih Arhitekturnih delavnic o prenovi stavbne dediščine z naslovom Identiteta prostora.

Arhitekturne delavnice o prenovi stavbne dediščine

Ohranjanje in varovanje kulturne dediščine je celovit proces, za katerega je pomembno stalno izobraževanje, ozaveščanje in zavedanje o pomenu dediščine za prihodnji razvoj.

V letu 2019 tako v okviru Šole Prenove začenjamo z enodnevnimi tematskimi delavnicami, katerih namen je, da vzpostavimo prenos informacij in praktičnih izkušenj na krog uporabnikov, ki se uči ali že dela s stavbno dediščino. Vsaka od petih delavnic odpira eno od tem, ki so ključne za razumevanje stavbne dediščine in njenih vrednot. Predavatelji bodo predstavili tehnične značilnosti tradicionalne gradnje in vzroke poškodb na objektih. 

Strokovnjaki, ki se ukvarjajo z razvojnim varstvom stavbne dediščine, bodo predstavili uveljavljene postopke za popravilo ter potrebne nujne ukrepe za izboljšave in njeno ohranitev.

Delavnice bodo v pomoč lastnikom, načrtovalcem v občinskih službah, projektantom, predvsem pa študentom, ki jim bodo v spodbudo pri poglabljanju in utrjevanju znanj.

Delavnice so brezplačne.

Vabljeni vsi, ki se zavedate pomena in vloge kulturne dediščine v sodobni družbi, kot tudi vsi, ki imate dediščino preprosto radi!

Odprta vrata kulturne dediščine tudi v prihodnje

Šola Prenove je v sodelovanju s tremi izjemnimi lastniki uspešno prenovljenih objektov kulturne dediščine prvič pripravila Dneve odprtih vrat.  Glede na dober odziv, številne obiskovalce in pripravljenost lastnikov za sodelovanje, prav gotovo ne zadnjič. Tako lahko že sedaj sporočimo, da bodo v prihodnje svoja vrata odprli še drugi uspešno prenovljeni objekti kulture dediščine.

Hvala vsem, ki ste se odzvali vabilu in hkrati povabilo k našim novim srečanjem na dnevih odprtih vrat.

DAN ODPRTIH VRAT V ŽELEZOLIVARNI DVOR v Dvoru, občina Žužemberk

Na tretjem dnevu odprtih vrat objektov, ki so prejeli  priznanja Šole Prenove za leto 2018, je svoja vrata na široko odprla Železolivarna Dvor v Dvoru pri Žužemberku.

Številne obiskovalce sta pričakala lastnika in gostitelja Stanka in Stanko Novinc, ki sta uspešno prenovila nekdanje delavnice umetnega železolivarstva, uredila muzej ter obudila  demonstracijo ulivanja železa. Uvodoma je odgovorna konservatorka Judita Podgornik spregovorila o zgodovini Auerspergove železarne, njenem vzponu in zatonu konec 19. stoletja.

Stanko Novinc je predstavil delovanje železarne, postopek vlivanja in izdelke, ki pri tem nastanejo. Mnogi so razstavljeni v njihovem muzeju. Muzejska delavnica s prikazom vlivanja v »živo« je primer muzejske predstavitve, ki navdušuje. Prav zato je Železolivarna Dvor z muzejem uspešen primer prenove in ohranjanja kulturne dediščine, muzejska delavnica pa hkrati tudi velik potencial za turistično ponudbo Suhe krajine in cele Dolenjske. Obiskovalci smo delili navdušenje, pa tudi zahvalo družini Novinc, ki uspešno poslovanje družinskega podjetja KGN d.o.o povezuje z ohranjanjem in prezentacijo kulturne dediščine v Železolivarni Dvor v Žužemberku.

Upravičeno lahko zapišemo, da je zgodba družine Novinc zgodba o uspehu.

DAN ODPRTIH VRAT V HIŠI PR' GAVEDARJO v Podkorenu, občina Kranjska Gora

Sproščeno, z nasmehom na ustih in občutkom »da vse štima« se je začel dan odprtih vrat v središču Podkorena, kjer stoji mogočna golobje siva hiša Pr' Gavdearjo.

Martina Gregori, lastnica hiše, ki je dobila priznanje za prenovo notranjosti in opreme, ter odgovorna konservatorka Saša Roškar s kranjske območne enote Zavoda za kulturno dediščino Slovenije sta obiskovalce popeljali skozi premišljen, skrbno načrtovan in dolgotrajen postopek prenove. »Vse ideje in najustreznejše rešitve, ki smo jih našli skupaj z arhitektoma in konservatorko, so se morale uležati in dozoreti, prav zato danes lahko ponosno povem, da imam najlepše prenovljeno hišo v Podkorenu!« pravi Martina. Prenova je prav zaradi jasno zastavljenih ciljev, posluha in razumevanja arhitektov, sodelovanja s strokovno službo ter premišljene izbire kakovostnih izvajalcev potekala tako, kot so si želeli.

Interdisciplinarno sodelovanje je na primeru prenove hiše Pr' Gavedarjo uspešen recept, pri čemer je izbira kvalitetnega izvajalca igrala veliko vlogo. Martina je obiskovalcem tako investitorjem kot tudi strokovnjakom, ki se sami soočajo z izzivi prenove, ter drugim radovednim obiskovalcem ponudila pomoč pri izbiri kvalitetnih izvajalcev. Svojo dragoceno izkušnjo je pripravljena deliti z prav vsakim zainteresiranim posameznikom, ki spoštuje dediščino in si želi ohraniti dragocenosti, ki so nam jih zapustili in jih bomo (če jih bomo obvarovali in ohranili) podarili naprej. Če ste in imate vse od zgoraj naštetega, pišite na info@sola-prenove.si, vaša vprašanja bodo posredovana naprej, odgovor pa je že obljubljen.

In občutek »da vse štima« je bil pravi. Ker enostavno »štima«.

DAN ODPRTIH VRAT NA VRBANOVI DOMAČIJI v Brodeh, občina Škofja Loka

V sončnem jutru pomladnega dne je lastnica gospa Slavica Peternel pričakala obiskovalce na 500 let stari Vrbanovi domačiji v prav posebni obleki, izdelani po kroju slovesne kmečke obleke loškega podeželja na prehodu iz 17. in 18. st.

Lastnica in odgovorna konservatorka Damjana Pediček Terseglav iz ZVKDS, OE Ljubljana, ki se jima je popoldan pridružil tudi arhitekt Aleš Hafner, Gea Consult d.o.o., so predstavili petleten proces prenove, ki je sicer bil zahteven, a zaključek nikoli vprašljiv.

Izpostavili so potrebno sodelovanje in zaupanje med lastnikom, konservatorjem in arhitektom, od katerih ima v procesu prenove vsak svojo vlogo.

V celoti prenovljen vaški ambient Vrbanove domačije, ki ga sestavljajo mogočna kmečka hiša, baročna kašča, lesen kozolec in sušilnica sadja so prav zato primer uspešne zgodbe o prenovi.

       

DNEVI ODPRTIH VRAT

Varovanje, ohranjanje, prenova in izobraževanje o kulturni dediščini je naša civilizacijska naloga in dolžnost do sedanjih, predvsem pa do prihodnjih generacij. Kulturna dediščina je sestavni in ključni del narodove identitete, primer trajnostne gradnje ter spodbuda za  ustvarjalnost in inovacije. Kulturna dediščina predstavlja, mnogokrat še neizkoriščen, gospodarski potencial in razvojno priložnost, tako na področju trajnostnega turizma, kot tudi gradbeništva in številnih oblik kreativnih industrij.

Trije kakovostno prenovljeni objekti kulturne dediščine »Hiša Pr´Gavedarjo« iz Podkorna, »Vrbanova domačija« iz Brodov v Poljanski dolini  ter »Železolivarna Dvor« iz Dvora pri Žužemberku so primer uspešnih zgodb o prenovi.

Dan odprtih vrat je tako priložnost za seznanjanje in izobraževanje o pomenu varovanja in ohranjanja kulturne dediščine ter možnost, da si širša in raznolika javnost pogleda in obišče vse tri kakovostno obnovljene objekte kulturne dediščine. Hkrati bo to tudi priložnost za srečanje s požrtvovalnimi lastniki Martino Gregori, Slavico Peternelj ter Stanko in Stankom Novinc, ki bodo z nami delili izkušnje pri izvajanju prenove ter odgovornimi konservatorkami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Damjano Pediček Terseglav, Sašo Roškar in Judito Podgornik, ki so strokovno usmerjale vse posega na objektih.

Dnevi odprtih vrat bodo:

-          Vrbanova domačija, Brode - 21. marec 2019

-          Hiša Pr´Gavedarjo, Podkoren  - 27. marec 2019

-          Železolivarna Dvor, Dvor pri Žužemberku - 28. marec 2019.

Ogled na vseh treh lokacijah bo dopoldan med 10.00 in 12.00 uro in popoldan med 16.00 in 18.00 uro. Prosimo za predhodne prijave.

Vljudno vabljeni.

PODELJENA PRIZNANJA ZA USPEŠNO PRENOVO OBJEKTOV KULTURNE DEDIŠČINE 2018

Partnerji Šole Prenove: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Združenje zgodovinskih mest Slovenije ter Srednja gradbena, geodetska in okolje varstvena šola Ljubljana so v Novem mestu prvič podelili priznanja lastnikom za uspešno prenovo objektov kulturne dediščine v letu 2018.

Priznanja so prejeli:

 • Priznanje za prenovo arhitekture je prejela Slavica Peternel,
  lastnici Vrbanove domačije, Brode v Poljanski dolini, Avtor projekta: arhitekt Aleš Hafner, Gea Consult d.o.o. iz Škofje Loke
 • Priznanje za prenovo notranjosti in opreme je prejela Martina Gregori,
  lastnica hiše Pr´Gavedar, Podkoren, Avtor projekta: arhitekta Špela Leskovic in Aleš Košak, AKSL arhitekti d.o.o., Ljubljana
 • Priznanje za prenovo in ohranjanje izvirne dejavnosti sta prejela Stanka in Stanko Novinc,
  lastnika Železolivarne Dvor, Dvor pri Žužemberku.

Vsem nominirancem in dobitnikom priznanj iskrene čestitke za obnovo in s tem ohranitev vsakega od 17 objektov kulturne dediščine.

Že sedaj pa povabilo vsem, da predlagajo nominirance za priznanja za prenovo v letu 2020.

VABILO

Vljudno Vas vabimo na razglasitev prejemnikov priznanj za uspešno izvedeno prenovo objektov kulture dediščine 2018, ki bo v sredo, 30. januarja 2019, ob 14. uri v Jakčevem domu v Novem mestu, na Sokolski ulici 1.

Kulturni program bodo obogatili mladi glasbeniki iz Glasbene šole Marjana Kozine iz Novega mesta.
Prisotne bo pozdravil mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto.
Priznanja najboljšim bo podelil mag. Vojko Stopar, državni sekretar na Ministrstvu za kulturo.

Partnerji Šole Prenove: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo; Srednja gradbena geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana; Zavod za varstvo kulturne  dediščine Slovenije in Združenje zgodovinskih mest Slovenije bodo podelili priznanja za uspešno  izvedeno prenovo objektov kulturne dediščine za leto 2018.

S podelitvijo priznanj zaslužnim lastnikom se slovesno priključujejo zaključku evropskega leta kulturne dediščine 2018.

Na prireditvi bo predstavljena tudi monografjia PRENOVE, ZGODBE O HIŠAH, v kateri je predstavljenih 17 uspešno prenovljenih objektov kulturne dediščine, izmed katerih bodo najboljši prejeli priznanja.

Vljudno vabljeni!

Vabijo
izr. prof. dr. Matej Blenkuš, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo,
Jernej Hudolin, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Mateja Hafner Dolenc, Združenje zgodovinskih mest Slovenije,
Gvido Jager, Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana.

VABILO

Kamnoseška delavnica

Vabljeni na kamnoseško delavnico, ki bo 12. in 13. novembra 2018 potekala v Ljubljani, na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli. Prvi dan bodo predavatelji spregovorili o kamnu kot osnovnem  materialu stavbarstva, drugi dan pa sledi praktični del delavnice. 

Kamen je osnovni in najstarejši material, ki ga je že prazgodovinski človek uporabljal za svoje prve »gradnje«.  Zaradi njegovih geomehanskih lastnosti pa so se več tisoč let stare kamnite  konstrukcije, kasneje pa že prave stavbe, ohranile vse do danes. V zadnjih stoletjih pa so izjemni kamnoseški mojstri, pravi umetniki kamna, iz kamna izdelali oz. izklesali tudi pravo kamnito okrasje, ki še danes bogati mnoge naše stavbe.

To vse nam dokazuje, da je kamen v stavbarstvu nepogrešljiv, njegova uporabnost pa izjemno široka. In prav to je tudi razlog, da vsako leto v program Šole Prenove vključimo tudi kamnoseško delavnico.

Praktični del bo letos prvič potekal v  pravi kamnoseški delavnici, Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana, kjer bomo med drugim spoznali tudi osnovno kamnoseško orodje. Udeleženci delavnice pa se bodo pod vodstvom mentorja preizkusili v izdelavi enostavnega kamnitega elementa oz profila.

Vljudno vabljeni!

VABILO

Delavnica o sanaciji vlage 

Vabimo vas na delavnico o sanaciji vlage, ki bo potekla 25.septembra 2018 v Mestnem muzeju v Krškem. Popoldan pa sledi voden ogled starega mestnega jedra Kostanjevice na Krki, kulturnega spomenike, ki je močno ogrožen zaradi poplav reke Krke. 

Neprimerni posegi v prostor in nepravilno izvedene gradnje in sanacije stavb kakor tudi spremenjeni klimatski pogoji vplivajo na veliko ogroženost celotnega stavbnega fonda in še zlasti kulturne dediščine zaradi vlage. Udeleženci delavnice bodo izvedeli kako poškodbe, ki se pojavljalo na objektih zaradi prej naštetih dejavnikov, prepoznati in nato tudi pravilno sanirati.

Predavatelji bodo predstavili primere ogroženosti stavbnega fonda zaradi vlage ter tudi načine izvedbe sanacije.

Delavnica o vlagi poteka v sodelovanju s Kulturnim domom Krško, enota Mestni muzeje Krško, Občino Kostanjevica na Krki in Galerijo Božidar Jakac iz Kostanjevice na Krki.

Vljudno vabljeni!

VABILO

Kulturna dediščina kot razvojna priložnost, mednarodna konferenca

Združenje zgodovinskih mest Slovenije v sodelovanju s partnerji projekta distory in Minstrstvom za kulturo vabimo, da konferenco KULTURNA DEDIŠČINA KOT RAZVOJNA PRILOŽNOST, ki bo v  četrtek, 10. maja 2018 ob 9.00 v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani.  

Evropska komisija je ob razglasitvi leta 2018 za evropsko leto kulturne dediščine med tremi glavnimi cilji opredelila, da je treba »okrepiti prispevek evropske kulturne dediščine h gospodarstvu in družbi z neposrednim in posrednim gospodarskim potencialom,….., promocijo trajnostnega razvoja in turizma ter krepitev socialne kohezije in ustvarjanje dolgoročnega zaposlovanja«. To pomembno poslanstvo dediščine smo si za izhodišče postavili tudi snovalci mednarodne konference KULTURNA DEDIŠČINA KOT RAZVOJNA PRILOŽNOST.  

Domači in tuji predavatelji bodo v svojih predavanjih iskali odgovore na vprašanje, ali v kulturni dediščini prepoznamo razvojni potencial in ali ga znamo izkoristiti? Želimo si, da bomo ob koncu konference lahko delili  zavedanje, da ohranjanje kulturne dediščine omogoča gospodarski in družbeni razvoj naših mest in skupnosti, kot smo člani Združenja zgodovinskih mest Slovenije zapisali ob ustanovitvi leta 2001.

Vljudno vabljeni!

VABILO

Delavnica o glini, 12. in 13. september 2017 na Ptuju, v sodelovanju z Mestno občino Ptuj in opekarno »Cigonce Mehulj« iz Ljubečne.

Vabimo vas na delavnico o glini, ki bo potekala 12. in 13. septembra 2017, uvodna predavanja v Dominikanskem samostanu na Ptuju, praktični del delavnice pa v opekarni Cigone Mehulj iz Ljubečne.

Tokrat delavnico prvič namenjamo naravnemu materialu - glini, ki se že tisočletja uporablja za izdelavo okrasja in posod, od 2. tisočletja pr.n.št. dalje, pa s prvimi strešnimi opekami, tudi pri gradnji. Od antike dalje pa se uporaba gline močno razširi tudi v stavbarstvu na območju današnje Slovenije.

V uvodnem predavanju bo dr. Duška Rokavec iz Geološkega zavoda Slovenije predstavila glino kot mineralno surovino, njeno geološko sestavo in nahajališča. V nadaljevanju bo Maja Janežič iz ZVKDS spregovorila o široki uporabi gline v antiki, dr. Živa Deu pa bo opravila zgodovinski preglede zidane gradnje v Sloveniji. Maja Capuder Štembal iz SGGOŠ bo predstavila načine gradnje z opeko. Vid Hojnik Pešec in Jošt Koželj nam bosta pripravila uvod v praktični del delavnice.

Praktični del delavnice bo potekal v eni redkih, še delujočih opekarn v Sloveniji, v opekarni Cigonce Mehulj v Ljubečni, kjer bomo spoznali postopek izdelave opeke, vsak od udeležencev pa si bo pod vodstvom opekarskega mojstra Vida Hojnika Pešec tudi sam izdelal svojo opeko.

VABILO

Delavnica obnove kovanih elementov, 11. do 13. oktober 2017 Tržič, v sodelovanju z Občino Tržič in Tehniškim muzejem Slovenije.

Vabimo vas na delavnico obnove kovanih elementov, ki bo potekala od 11. do  13. oktobra v prostorih Tržiškega muzeja v Tržiču, praktični del pa v delavnici Tehniškega muzeja Slovenije na Bistri pri Vrhniki.

Prvi dan bo v uvodnem predavanju Irena Lačen Benedičič iz Gornjesavskega muzeja  spregovorila o zgodovino železarstva na Slovenskem, dr. Živa Deu bo predstavila bogato oblikovane kovinske elemente v slovenski stavbni dediščini, umetnost kovanja danes, vse od obnove starih do izdelave novih kovanih izdelkov bo predstavil Tomi Kržišnik iz UKO Kropa. Boštjan Meglič iz Tržiškega muzeja pa bo predstavil primere uspešno izvedenih konservatorskih posegov na kovinskih elementih dediščine.

Uvod v praktični del delavnice bo pripravil Drago Štimec iz Tehniškega muzeja Slovenije, ki bo  naslednja dva dni v prostorih Tehniškega muzeja Slovenije tudi praktični del delavnice tudi vodil.  Udeleženci bodo najprej spoznali, potem pa tudi izvedli celoten postopek konserviranja kovinskih predmetov, od manjših - muzejskih eksponatov do večjih – železnih polken.

VABILO

Kamnoseška delavnica 18.-22. april 2017, Botanični vrt Sežana, v sodelovanju  z Višjo šolo Srečka Kosovela Sežana in Srednjo gradbeno, geodetsko in okoljevarstveno šolo Ljubljana ter Botaničnim vrtom Sežana.

Vabimo vas na kamnoseško delavnico, ki bo potekala med 18.-22. aprilom 2017, v Botaničnem vrtu v Sežani.

Delavnica je namenjena konservatorjem, mladim pri izobraževanju o obdelavi kamna, lastnikom objektov kulturne dediščine ter vsem ljubiteljem naravnega kamna. Na delavnici bo v uvodnem teoretičnem delu predstavljen kamen, kot najstarejši gradbeni material, njegove geološke lastnosti ter predstavljena kvalitetna stavbna dediščina Krasa. V praktičnem delu pa bodo udeleženci spoznali načine čiščenja kamna ter izdelali replike kamnitih stavbnih elementov.

Delavnica bo potekala pod vodstvom Antona Marna in Dejana Švare iz Višje šole Srečka Kosovela Sežana.

VABILO

Mizarska delavnica 10.-12. november in 18. in 19. november 2016, v sodelovanju s Šolskim centrom Škofja Loka.   

Vabimo vas na mizarsko delavnico, ki bo potekala od 10.-12. november in 18. in 19. november 2016, v delavnicah Srednje šole za lesarstvo, Kidričeva 59, Škofja Loka.   

Delavnica bo namenjena spoznavanju zakonitosti izdelave stavbnega pohištva in njegovi pravilni in učinkoviti obnovi. Stara okna in vrata so bila mojstrsko izdelana in iz pravilno odbranega lesa, zato je velika škoda, da jih danes z lahkoto zavržemo in zamenjamo z novimi, ki pa niso nujno tudi kvalitetna. Na delavnici bomo pokazali, kako je potrebno stara, lesena okna in vrata pravilno vzdrževati in jih kvalitetno obnoviti, kajti tako vzdrževano stavbno pohištvo ima dolgo »življenjsko« dobo.

Delavnica bo potekala pod vodstvom Irene Leban, profesorice Srednje šole za lesarstvo, Škofja Loka.

VABILO

Delavnica suhozidna gradnja, 27. in 28. oktober 2016, v sodelovanju s Parkom Škocjanske jame

Vabimo vas na delavnico suhozidna gradnja, ki bo potekala  27. in 28. oktobra 2016, v Parku Škocjanske jame, Promocijsko kongresni center, Pr Nanetovh,  Matavun 8.

Suhozidna gradnja je najstarejša oblika uporabe kamna kot osnovnega elementa gradnje, ki se uporablja brez veziva v svoji elementarni obliki. Razširjena je povsod po svetu od prazgodovinskih dob do danes. Na Slovenskem je prisotna od Notranjske do Bele Krajine, Dolenjske in Gorenjske, najbolj izrazito pa se je udejanila na Krasu in v Istri.

 

unnamed-2

Šola prenove sodeluje na slavnostnem odprtju Dnevov evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine 2016 v Štanjelu, 1. Oktober 2016

Tema DEKD 2016 je Dediščina okoli nas in dediščina na Krasu je povezana s kamnom, tako naravnim kot obdelanim. Bogato zapuščino kamnite gradnje, uporabnih predmetov in opreme, ki so nekoč spremljali življenje »na kamnu«, lahko ohranimo le z znanjem tradicionalne obdelave kamna.

Dijaki in študentje bodo skupaj z mentorji prikazali različne načine obdelave kamna in izdelali štiri kamnite elemente, ki jih bodo dokončali v šolskih delavnicah, spomladi pa vgradili na manjkajoča mesta na obzidju gradu v Štanjelu.

To bo mali prispevek Šole prenove k obnovi kamnite dediščine Krasa in gradu v Štanjelu.  

 

Sodelujejo: Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana in Višja strokovna šola ŠC Srečka Kosovela Sežana, v sodelovanju z ZVKDS

unnamed-1 unnamed

 

OBJAVE V MEDIJIH

O poteku, zaključkih in vtisih iz delavnice Sanacija apnenih ometov, ki je potekala konec februarja v Ljubljani in na Mošnjah pri Radovljici so poročali tudi nekateri mediji.

Na povezavi objave v medijih lahko preberete kaj so zapisali.

ZAKLJUČENA delavnica Sanacija apnenih ometov

Prva skupina zidarjev je uspešno zaključila teoretični in praktični del delavnice Sanacija apnenih ometov  in pridobila dodatna znanja za kvalitetno izvajanje obnove kulturne dediščine.

Udeležencem: GRADNJE GRČA d.o.o., Podovnice 13,  Notranje Gorice, NAŠ DOM, d.o.o. Idrija, Lapajnetova ulica 9;  Slikopleskarstvo MILAN OMERAGIĆ s.p.,  Kočno pri Polskavi 18,  Zgornja Polskava iskreno čestitamo.

Delavnica je potekala v sproščenem vzdušju ter dobrim sodelovanjem med konservatorsko  stroko, udeleženci delavnice in lastniki hiše »pr Kvandru« Mošnje 9, ki so v skrbi za svojo »staro hišo« lahko vzor in spodbuda mnogim drugim lastnikom kulturne dediščine.

IMG_1369

VABILO

Delavnica Sanacija apnenih ometov  22. – 26. februar 2016,

Vabimo vas na delavnico Sanacija apnenih ometov, ki bo v okviru Šole prenove, potekala od 22. do 26. februarja 2016 v delavnicah Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana, Dunajska 102, Ljubljana in na izbranih objektih kulturne dediščine.

VABILO – popravek lokacije

delavnica »Kdo dela na dediščini ?«, 3. februar 2016,
Vljudno vas vabimo na delavnico Šole prenove, ki bo 3. februarja 2016 ob 9.30 uri, na Fakulteti za arhitekturo, Plečnikova predavalnica,  Zoisova 12, Ljubljana  z naslovom:

"Kdo dela na dediščini ?".

Kot poseben gost se nam bo na delavnici pridružil konservator, strokovnjak z mednarodnimi izkušnjami  Miljenko Domijan iz Hrvaške, s predavanjem »Izzivi za konservatorske posege na kulturni dediščini ?«

Namenjena je konservatorjem, izvajalcem del in tudi lastnikom kulturne dediščine. Predstavljene bodo možnosti vplivanja na boljšo izvedbo del, udeleženci si bodo medsebojno izmenjali informacije in uskladili delovanje za kakovostnejšo izvedbo del na dediščini.

Vabilo

Vljudno vas vabimo na predstavitev zaključkov delavnice Sanacija apnenih ometov in predstavitev obnove kašče na Stari Vrhniki, ki je v okviru Šole prenove potekala od 15.10. do 19.10.2015 na Stari Vrhniki.

Predstavitev s tiskovno konferenco bo v četrtek, 19.11.2015 ob 11. uri v prostorih KS Stara Vrhnika, Stara Vrhnika 107a, Vrhnika.

Na predstavitvi bodo sodelovali :

 • Stojan Jakin, župan Občine Vrhnika, uvodni pozdrav
 • Dr. Živa Deu, Fakulteta za arhitekturo, Šola prenove in potreba po izobraževanju za obnovo kulturne dediščine
 • Mateja Kavčič, ZVKDS predstavitev zaključkov delavnice Sanacija apnenih ometov in obnove kašče
 • Anka Grom, lastnica kašče

ŠOLA PRENOVE
program izobraževanj za kvalitetno prenovo

Z urejanjem človekovega bivalnega okolja je povezana tudi arhitekturna prenova, prastara dejavnost zaščite, popravljanja, obnavljanja in preoblikovanja obstoječega. Ne glede na obseg prenove, od preproste utrditve in ozdravitve poškodb, do zahtevne prilagoditve celote novemu namenu ali tudi novi vsebini, je neizogibno vpletanje novega.

Stara graditeljska vedenja, obrtna znanja in spretnosti, potrebne za izvedbo kvalitetne prenove, odhajajo skupaj s starimi mojstri in to dragoceno znanje se izgublja.

Z namenom varstva stavbne dediščine, načrtovanjem prenove ter ohranitve starih obrtnih znanj in spretnosti, ki so ključna za izvedbo kvalitetne prenove so se povezali:

 • Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
 • Združenje zgodovinskih mest Slovenije,
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana,
 • Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana

ter skupaj zasnovali interdisciplinarni program izobraževanj in usposabljanj imenovan Šola prenove.

KAJ JE ŠOLA PRENOVE?

 • Je sklop delavnic, ki z informiranjem, ozaveščanjem in usposabljanjem usmerjajo k pravilnemu odločanju o posegih na stavbah
 • Sestavljena je iz uvodnih teoretičnih vsebin, ki bodo potekale na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani ter praktičnega dela, ki bo organiziran na izbranih lokacijah in objektih kulturne dediščine
 • Obsega skupaj 40-50 pedagoških ur teoretičnih znanj in praktičnega dela.
 • Predavatelji so uveljavljeni strokovnjaki s področja varstva in prenove kulturne dediščine
 • Namenjena je lastnikom objektov kulturne dediščine, lokalnim skupnostim, načrtovalcem in projektantom, dijakom, študentom in učiteljem, konservatorjem in restavratorjem, izvajalcem obnovitveno – gradbenih del ter zainteresirani javnosti
 • Udeleženci delavnic Šole prenove prejmejo potrdilo o udeležbi,
 • Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi, ki ga lahko uveljavijo pri potrjevanju Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za naziv restavratorski sodelavec

Delavnica IZVEDBE APNENIH OMETOV

29.11. do 2.12.2022, objekt nekdanjega servitskega samostana, Koper

Kamnoseška delavnica ROČNO KLESANJE NARAVNEGA KAMNA

10. do 12. oktober 2022, grad Metlika

Delavnica OBNOVE IN RESTAVRIRANJA OBSTOJEČIH APNENIH OMETOV

10. in 14. maj 2022, Belo nad Medvodami

Delavnica RESTAVARTORSKI POSEGI NA KAMNITIH ELEMENTIH ZVONIKA SV. KANCIJANA

16. do 19. maj 2022, cerkev Sv. Kancijana v Kranju

Delavnica SUHI ZID

Škofja Loka, 7. in 8. oktober 2020

Oddajte predlog za priznanje Šole prenove 2021

Rok oddaje: 1. maj 2020

Delavnice o prenovi stavbne dediščine, MODUL 5 - Načrtovanje prenove

Ljubljana, 20. november 2019

Delavnica SANACIJA VLAGE

Krško in Kostanjevica na Krki, 12. november 2019

Enodnevna arhitekturna delavnica na Ptuju - Kaj je kulturna dediščina in zakaj jo ohranjati?

Ptuj, 23. oktober 2019

Delavnica Poškodbe konstrukcij in primeri popravil ter predstavitev nove knjige dr. Žive Deu

Ljubljana, 17. november 2019

Delavnice o prenovi stavbne dediščine, MODUL 2 - Identiteta prostora

Ljubljana, 29. maj 2019

KAMNITA PREPROGA, delavnica o tlaku

Piran, 13. - 17. maj 2019

Enodnevne delavnice o prenovi stavbne dediščine, MODUL1 - Zakaj ohranjati dediščino

Ljubljana, 24. april 2019

Arhitekturne delavnice o prenovi stavbne dediščine

SKLOP B

DNEVI ODPRTIH VRAT - Železolivarna Dvor

Dvor pri Žuženberku, 28. marec 2019

DNEVI ODPRTIH VRAT - Hiša Pr'Gavedarjo

Podkoren, 27. marec 2019

DNEVI ODPRTIH VRAT - Vrbanova domačija

Brode, 21. marec 2019

Monografija PRENOVE, ZGODBE O HIŠAH,

kjer je predstavljenih vseh 17 objektov, ki so prišli v ožji izbor za priznanje Šole Prenove za kakovostno prenovo 2018

Podeljena priznanja za uspešno prenovo objektov kulturne dediščine 2018

Novo mesto, 30. januar 2019

Razglasitev prejemnikov priznanj za uspešno izvedeno prenovo objektov kulture dediščine 2018.

Novo mesto, 30. januar 2019

Predavanje Obnovimo kulturno dediščino – delavnica o tradicionalnih obrteh

Koper, 10. december 2018

Kamnoseška delavnica

Ljubljana, 12. in 13. november 2018

Delavnica sanacije vlage

Krško in Kostanjevica na Krki, 25. september 2018

Delavnica apnenih ometov

Koper, 7. maj 2018 in Hrvoje, 11., 12. in 19. maj 2018

Kulturna dediščina kot razvojna priložnost, Mednarodna konferenca

10. maj 2018, Ljubljana

Delavnica o glini

12.-13. september 2017, Ptuj

Delavnica obnove kovanih elementov

11.-13. oktober 2017, Tržiški muzej Tržič in Tehniški muzej Slovenije, Bistra pri Vrhniki

Kamnoseška delavnica

18.-22. april 2017, Botanični vrt Sežana

Mizarska delavnica

10.-12. november in 18. in 19. november 2016, v sodelovanju s Šolskim centrom Škofja Loka.

Delavnica suhozidna gradnja

27. in 28. 10. 2016 v parku Škocjanske jame

Delavnica Sanacija apnenega ometa

22.2. - 26.2.2016

Delavnica Kdo dela na kulturni dediščini?

3.2.2016
Obnovljena kašča

Fotografije uporabljene na strani: arhiv dr. Žive Deu