Arhitekturne delavnice o prenovi stavbne dediščine

Ohranjanje in varovanje kulturne dediščine je celovit proces, za katerega je pomembno stalno izobraževanje, ozaveščanje in zavedanje o pomenu dediščine za prihodnji razvoj.

V letu 2019 tako v okviru Šole Prenove začenjamo z enodnevnimi tematskimi delavnicami, katerih namen je, da vzpostavimo prenos informacij in praktičnih izkušenj na krog uporabnikov, ki se uči ali že dela s stavbno dediščino. Vsaka od petih delavnic odpira eno od tem, ki so ključne za razumevanje stavbne dediščine in njenih vrednot. Predavatelji bodo predstavili tehnične značilnosti tradicionalne gradnje in vzroke poškodb na objektih. 

Strokovnjaki, ki se ukvarjajo z razvojnim varstvom stavbne dediščine, bodo predstavili uveljavljene postopke za popravilo ter potrebne nujne ukrepe za izboljšave in njeno ohranitev.

Delavnice bodo v pomoč lastnikom, načrtovalcem v občinskih službah, projektantom, predvsem pa študentom, ki jim bodo v spodbudo pri poglabljanju in utrjevanju znanj.

Delavnice so brezplačne.

Vabljeni vsi, ki se zavedate pomena in vloge kulturne dediščine v sodobni družbi, kot tudi vsi, ki imate dediščino preprosto radi!

Odprta vrata kulturne dediščine tudi v prihodnje

Šola Prenove je v sodelovanju s tremi izjemnimi lastniki uspešno prenovljenih objektov kulturne dediščine prvič pripravila Dneve odprtih vrat.  Glede na dober odziv, številne obiskovalce in pripravljenost lastnikov za sodelovanje, prav gotovo ne zadnjič. Tako lahko že sedaj sporočimo, da bodo v prihodnje svoja vrata odprli še drugi uspešno prenovljeni objekti kulture dediščine.

Hvala vsem, ki ste se odzvali vabilu in hkrati povabilo k našim novim srečanjem na dnevih odprtih vrat.

DAN ODPRTIH VRAT V ŽELEZOLIVARNI DVOR v Dvoru, občina Žužemberk

Na tretjem dnevu odprtih vrat objektov, ki so prejeli  priznanja Šole Prenove za leto 2018, je svoja vrata na široko odprla Železolivarna Dvor v Dvoru pri Žužemberku.

Številne obiskovalce sta pričakala lastnika in gostitelja Stanka in Stanko Novinc, ki sta uspešno prenovila nekdanje delavnice umetnega železolivarstva, uredila muzej ter obudila  demonstracijo ulivanja železa. Uvodoma je odgovorna konservatorka Judita Podgornik spregovorila o zgodovini Auerspergove železarne, njenem vzponu in zatonu konec 19. stoletja.

Stanko Novinc je predstavil delovanje železarne, postopek vlivanja in izdelke, ki pri tem nastanejo. Mnogi so razstavljeni v njihovem muzeju. Muzejska delavnica s prikazom vlivanja v »živo« je primer muzejske predstavitve, ki navdušuje. Prav zato je Železolivarna Dvor z muzejem uspešen primer prenove in ohranjanja kulturne dediščine, muzejska delavnica pa hkrati tudi velik potencial za turistično ponudbo Suhe krajine in cele Dolenjske. Obiskovalci smo delili navdušenje, pa tudi zahvalo družini Novinc, ki uspešno poslovanje družinskega podjetja KGN d.o.o povezuje z ohranjanjem in prezentacijo kulturne dediščine v Železolivarni Dvor v Žužemberku.

Upravičeno lahko zapišemo, da je zgodba družine Novinc zgodba o uspehu.

DAN ODPRTIH VRAT V HIŠI PR' GAVEDARJO v Podkorenu, občina Kranjska Gora

Sproščeno, z nasmehom na ustih in občutkom »da vse štima« se je začel dan odprtih vrat v središču Podkorena, kjer stoji mogočna golobje siva hiša Pr' Gavdearjo.

Martina Gregori, lastnica hiše, ki je dobila priznanje za prenovo notranjosti in opreme, ter odgovorna konservatorka Saša Roškar s kranjske območne enote Zavoda za kulturno dediščino Slovenije sta obiskovalce popeljali skozi premišljen, skrbno načrtovan in dolgotrajen postopek prenove. »Vse ideje in najustreznejše rešitve, ki smo jih našli skupaj z arhitektoma in konservatorko, so se morale uležati in dozoreti, prav zato danes lahko ponosno povem, da imam najlepše prenovljeno hišo v Podkorenu!« pravi Martina. Prenova je prav zaradi jasno zastavljenih ciljev, posluha in razumevanja arhitektov, sodelovanja s strokovno službo ter premišljene izbire kakovostnih izvajalcev potekala tako, kot so si želeli.

Interdisciplinarno sodelovanje je na primeru prenove hiše Pr' Gavedarjo uspešen recept, pri čemer je izbira kvalitetnega izvajalca igrala veliko vlogo. Martina je obiskovalcem tako investitorjem kot tudi strokovnjakom, ki se sami soočajo z izzivi prenove, ter drugim radovednim obiskovalcem ponudila pomoč pri izbiri kvalitetnih izvajalcev. Svojo dragoceno izkušnjo je pripravljena deliti z prav vsakim zainteresiranim posameznikom, ki spoštuje dediščino in si želi ohraniti dragocenosti, ki so nam jih zapustili in jih bomo (če jih bomo obvarovali in ohranili) podarili naprej. Če ste in imate vse od zgoraj naštetega, pišite na info@sola-prenove.si, vaša vprašanja bodo posredovana naprej, odgovor pa je že obljubljen.

In občutek »da vse štima« je bil pravi. Ker enostavno »štima«.

DAN ODPRTIH VRAT NA VRBANOVI DOMAČIJI v Brodeh, občina Škofja Loka

V sončnem jutru pomladnega dne je lastnica gospa Slavica Peternel pričakala obiskovalce na 500 let stari Vrbanovi domačiji v prav posebni obleki, izdelani po kroju slovesne kmečke obleke loškega podeželja na prehodu iz 17. in 18. st.

Lastnica in odgovorna konservatorka Damjana Pediček Terseglav iz ZVKDS, OE Ljubljana, ki se jima je popoldan pridružil tudi arhitekt Aleš Hafner, Gea Consult d.o.o., so predstavili petleten proces prenove, ki je sicer bil zahteven, a zaključek nikoli vprašljiv.

Izpostavili so potrebno sodelovanje in zaupanje med lastnikom, konservatorjem in arhitektom, od katerih ima v procesu prenove vsak svojo vlogo.

V celoti prenovljen vaški ambient Vrbanove domačije, ki ga sestavljajo mogočna kmečka hiša, baročna kašča, lesen kozolec in sušilnica sadja so prav zato primer uspešne zgodbe o prenovi.

       

DNEVI ODPRTIH VRAT

Varovanje, ohranjanje, prenova in izobraževanje o kulturni dediščini je naša civilizacijska naloga in dolžnost do sedanjih, predvsem pa do prihodnjih generacij. Kulturna dediščina je sestavni in ključni del narodove identitete, primer trajnostne gradnje ter spodbuda za  ustvarjalnost in inovacije. Kulturna dediščina predstavlja, mnogokrat še neizkoriščen, gospodarski potencial in razvojno priložnost, tako na področju trajnostnega turizma, kot tudi gradbeništva in številnih oblik kreativnih industrij.

Trije kakovostno prenovljeni objekti kulturne dediščine »Hiša Pr´Gavedarjo« iz Podkorna, »Vrbanova domačija« iz Brodov v Poljanski dolini  ter »Železolivarna Dvor« iz Dvora pri Žužemberku so primer uspešnih zgodb o prenovi.

Dan odprtih vrat je tako priložnost za seznanjanje in izobraževanje o pomenu varovanja in ohranjanja kulturne dediščine ter možnost, da si širša in raznolika javnost pogleda in obišče vse tri kakovostno obnovljene objekte kulturne dediščine. Hkrati bo to tudi priložnost za srečanje s požrtvovalnimi lastniki Martino Gregori, Slavico Peternelj ter Stanko in Stankom Novinc, ki bodo z nami delili izkušnje pri izvajanju prenove ter odgovornimi konservatorkami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Damjano Pediček Terseglav, Sašo Roškar in Judito Podgornik, ki so strokovno usmerjale vse posega na objektih.

Dnevi odprtih vrat bodo:

-          Vrbanova domačija, Brode - 21. marec 2019

-          Hiša Pr´Gavedarjo, Podkoren  - 27. marec 2019

-          Železolivarna Dvor, Dvor pri Žužemberku - 28. marec 2019.

Ogled na vseh treh lokacijah bo dopoldan med 10.00 in 12.00 uro in popoldan med 16.00 in 18.00 uro. Prosimo za predhodne prijave.

Vljudno vabljeni.

PODELJENA PRIZNANJA ZA USPEŠNO PRENOVO OBJEKTOV KULTURNE DEDIŠČINE 2018

Partnerji Šole Prenove: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Združenje zgodovinskih mest Slovenije ter Srednja gradbena, geodetska in okolje varstvena šola Ljubljana so v Novem mestu prvič podelili priznanja lastnikom za uspešno prenovo objektov kulturne dediščine v letu 2018.

Priznanja so prejeli:

 • Priznanje za prenovo arhitekture je prejela Slavica Peternel,
  lastnici Vrbanove domačije, Brode v Poljanski dolini, Avtor projekta: arhitekt Aleš Hafner, Gea Consult d.o.o. iz Škofje Loke
 • Priznanje za prenovo notranjosti in opreme je prejela Martina Gregori,
  lastnica hiše Pr´Gavedar, Podkoren, Avtor projekta: arhitekta Špela Leskovic in Aleš Košak, AKSL arhitekti d.o.o., Ljubljana
 • Priznanje za prenovo in ohranjanje izvirne dejavnosti sta prejela Stanka in Stanko Novinc,
  lastnika Železolivarne Dvor, Dvor pri Žužemberku.

Vsem nominirancem in dobitnikom priznanj iskrene čestitke za obnovo in s tem ohranitev vsakega od 17 objektov kulturne dediščine.

Že sedaj pa povabilo vsem, da predlagajo nominirance za priznanja za prenovo v letu 2020.

VABILO

Vljudno Vas vabimo na razglasitev prejemnikov priznanj za uspešno izvedeno prenovo objektov kulture dediščine 2018, ki bo v sredo, 30. januarja 2019, ob 14. uri v Jakčevem domu v Novem mestu, na Sokolski ulici 1.

Kulturni program bodo obogatili mladi glasbeniki iz Glasbene šole Marjana Kozine iz Novega mesta.
Prisotne bo pozdravil mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto.
Priznanja najboljšim bo podelil mag. Vojko Stopar, državni sekretar na Ministrstvu za kulturo.

Partnerji Šole Prenove: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo; Srednja gradbena geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana; Zavod za varstvo kulturne  dediščine Slovenije in Združenje zgodovinskih mest Slovenije bodo podelili priznanja za uspešno  izvedeno prenovo objektov kulturne dediščine za leto 2018.

S podelitvijo priznanj zaslužnim lastnikom se slovesno priključujejo zaključku evropskega leta kulturne dediščine 2018.

Na prireditvi bo predstavljena tudi monografjia PRENOVE, ZGODBE O HIŠAH, v kateri je predstavljenih 17 uspešno prenovljenih objektov kulturne dediščine, izmed katerih bodo najboljši prejeli priznanja.

Vljudno vabljeni!

Vabijo
izr. prof. dr. Matej Blenkuš, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo,
Jernej Hudolin, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Mateja Hafner Dolenc, Združenje zgodovinskih mest Slovenije,
Gvido Jager, Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana.

VABILO

Kamnoseška delavnica

Vabljeni na kamnoseško delavnico, ki bo 12. in 13. novembra 2018 potekala v Ljubljani, na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli. Prvi dan bodo predavatelji spregovorili o kamnu kot osnovnem  materialu stavbarstva, drugi dan pa sledi praktični del delavnice. 

Kamen je osnovni in najstarejši material, ki ga je že prazgodovinski človek uporabljal za svoje prve »gradnje«.  Zaradi njegovih geomehanskih lastnosti pa so se več tisoč let stare kamnite  konstrukcije, kasneje pa že prave stavbe, ohranile vse do danes. V zadnjih stoletjih pa so izjemni kamnoseški mojstri, pravi umetniki kamna, iz kamna izdelali oz. izklesali tudi pravo kamnito okrasje, ki še danes bogati mnoge naše stavbe.

To vse nam dokazuje, da je kamen v stavbarstvu nepogrešljiv, njegova uporabnost pa izjemno široka. In prav to je tudi razlog, da vsako leto v program Šole Prenove vključimo tudi kamnoseško delavnico.

Praktični del bo letos prvič potekal v  pravi kamnoseški delavnici, Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana, kjer bomo med drugim spoznali tudi osnovno kamnoseško orodje. Udeleženci delavnice pa se bodo pod vodstvom mentorja preizkusili v izdelavi enostavnega kamnitega elementa oz profila.

Vljudno vabljeni!

VABILO

Delavnica o sanaciji vlage 

Vabimo vas na delavnico o sanaciji vlage, ki bo potekla 25.septembra 2018 v Mestnem muzeju v Krškem. Popoldan pa sledi voden ogled starega mestnega jedra Kostanjevice na Krki, kulturnega spomenike, ki je močno ogrožen zaradi poplav reke Krke. 

Neprimerni posegi v prostor in nepravilno izvedene gradnje in sanacije stavb kakor tudi spremenjeni klimatski pogoji vplivajo na veliko ogroženost celotnega stavbnega fonda in še zlasti kulturne dediščine zaradi vlage. Udeleženci delavnice bodo izvedeli kako poškodbe, ki se pojavljalo na objektih zaradi prej naštetih dejavnikov, prepoznati in nato tudi pravilno sanirati.

Predavatelji bodo predstavili primere ogroženosti stavbnega fonda zaradi vlage ter tudi načine izvedbe sanacije.

Delavnica o vlagi poteka v sodelovanju s Kulturnim domom Krško, enota Mestni muzeje Krško, Občino Kostanjevica na Krki in Galerijo Božidar Jakac iz Kostanjevice na Krki.

Vljudno vabljeni!

VABILO

Kulturna dediščina kot razvojna priložnost, mednarodna konferenca

Združenje zgodovinskih mest Slovenije v sodelovanju s partnerji projekta distory in Minstrstvom za kulturo vabimo, da konferenco KULTURNA DEDIŠČINA KOT RAZVOJNA PRILOŽNOST, ki bo v  četrtek, 10. maja 2018 ob 9.00 v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani.  

Evropska komisija je ob razglasitvi leta 2018 za evropsko leto kulturne dediščine med tremi glavnimi cilji opredelila, da je treba »okrepiti prispevek evropske kulturne dediščine h gospodarstvu in družbi z neposrednim in posrednim gospodarskim potencialom,….., promocijo trajnostnega razvoja in turizma ter krepitev socialne kohezije in ustvarjanje dolgoročnega zaposlovanja«. To pomembno poslanstvo dediščine smo si za izhodišče postavili tudi snovalci mednarodne konference KULTURNA DEDIŠČINA KOT RAZVOJNA PRILOŽNOST.  

Domači in tuji predavatelji bodo v svojih predavanjih iskali odgovore na vprašanje, ali v kulturni dediščini prepoznamo razvojni potencial in ali ga znamo izkoristiti? Želimo si, da bomo ob koncu konference lahko delili  zavedanje, da ohranjanje kulturne dediščine omogoča gospodarski in družbeni razvoj naših mest in skupnosti, kot smo člani Združenja zgodovinskih mest Slovenije zapisali ob ustanovitvi leta 2001.

Vljudno vabljeni!

VABILO

Delavnica o glini, 12. in 13. september 2017 na Ptuju, v sodelovanju z Mestno občino Ptuj in opekarno »Cigonce Mehulj« iz Ljubečne.

Vabimo vas na delavnico o glini, ki bo potekala 12. in 13. septembra 2017, uvodna predavanja v Dominikanskem samostanu na Ptuju, praktični del delavnice pa v opekarni Cigone Mehulj iz Ljubečne.

Tokrat delavnico prvič namenjamo naravnemu materialu - glini, ki se že tisočletja uporablja za izdelavo okrasja in posod, od 2. tisočletja pr.n.št. dalje, pa s prvimi strešnimi opekami, tudi pri gradnji. Od antike dalje pa se uporaba gline močno razširi tudi v stavbarstvu na območju današnje Slovenije.

V uvodnem predavanju bo dr. Duška Rokavec iz Geološkega zavoda Slovenije predstavila glino kot mineralno surovino, njeno geološko sestavo in nahajališča. V nadaljevanju bo Maja Janežič iz ZVKDS spregovorila o široki uporabi gline v antiki, dr. Živa Deu pa bo opravila zgodovinski preglede zidane gradnje v Sloveniji. Maja Capuder Štembal iz SGGOŠ bo predstavila načine gradnje z opeko. Vid Hojnik Pešec in Jošt Koželj nam bosta pripravila uvod v praktični del delavnice.

Praktični del delavnice bo potekal v eni redkih, še delujočih opekarn v Sloveniji, v opekarni Cigonce Mehulj v Ljubečni, kjer bomo spoznali postopek izdelave opeke, vsak od udeležencev pa si bo pod vodstvom opekarskega mojstra Vida Hojnika Pešec tudi sam izdelal svojo opeko.

VABILO

Delavnica obnove kovanih elementov, 11. do 13. oktober 2017 Tržič, v sodelovanju z Občino Tržič in Tehniškim muzejem Slovenije.

Vabimo vas na delavnico obnove kovanih elementov, ki bo potekala od 11. do  13. oktobra v prostorih Tržiškega muzeja v Tržiču, praktični del pa v delavnici Tehniškega muzeja Slovenije na Bistri pri Vrhniki.

Prvi dan bo v uvodnem predavanju Irena Lačen Benedičič iz Gornjesavskega muzeja  spregovorila o zgodovino železarstva na Slovenskem, dr. Živa Deu bo predstavila bogato oblikovane kovinske elemente v slovenski stavbni dediščini, umetnost kovanja danes, vse od obnove starih do izdelave novih kovanih izdelkov bo predstavil Tomi Kržišnik iz UKO Kropa. Boštjan Meglič iz Tržiškega muzeja pa bo predstavil primere uspešno izvedenih konservatorskih posegov na kovinskih elementih dediščine.

Uvod v praktični del delavnice bo pripravil Drago Štimec iz Tehniškega muzeja Slovenije, ki bo  naslednja dva dni v prostorih Tehniškega muzeja Slovenije tudi praktični del delavnice tudi vodil.  Udeleženci bodo najprej spoznali, potem pa tudi izvedli celoten postopek konserviranja kovinskih predmetov, od manjših - muzejskih eksponatov do večjih – železnih polken.

VABILO

Kamnoseška delavnica 18.-22. april 2017, Botanični vrt Sežana, v sodelovanju  z Višjo šolo Srečka Kosovela Sežana in Srednjo gradbeno, geodetsko in okoljevarstveno šolo Ljubljana ter Botaničnim vrtom Sežana.

Vabimo vas na kamnoseško delavnico, ki bo potekala med 18.-22. aprilom 2017, v Botaničnem vrtu v Sežani.

Delavnica je namenjena konservatorjem, mladim pri izobraževanju o obdelavi kamna, lastnikom objektov kulturne dediščine ter vsem ljubiteljem naravnega kamna. Na delavnici bo v uvodnem teoretičnem delu predstavljen kamen, kot najstarejši gradbeni material, njegove geološke lastnosti ter predstavljena kvalitetna stavbna dediščina Krasa. V praktičnem delu pa bodo udeleženci spoznali načine čiščenja kamna ter izdelali replike kamnitih stavbnih elementov.

Delavnica bo potekala pod vodstvom Antona Marna in Dejana Švare iz Višje šole Srečka Kosovela Sežana.

VABILO

Mizarska delavnica 10.-12. november in 18. in 19. november 2016, v sodelovanju s Šolskim centrom Škofja Loka.   

Vabimo vas na mizarsko delavnico, ki bo potekala od 10.-12. november in 18. in 19. november 2016, v delavnicah Srednje šole za lesarstvo, Kidričeva 59, Škofja Loka.   

Delavnica bo namenjena spoznavanju zakonitosti izdelave stavbnega pohištva in njegovi pravilni in učinkoviti obnovi. Stara okna in vrata so bila mojstrsko izdelana in iz pravilno odbranega lesa, zato je velika škoda, da jih danes z lahkoto zavržemo in zamenjamo z novimi, ki pa niso nujno tudi kvalitetna. Na delavnici bomo pokazali, kako je potrebno stara, lesena okna in vrata pravilno vzdrževati in jih kvalitetno obnoviti, kajti tako vzdrževano stavbno pohištvo ima dolgo »življenjsko« dobo.

Delavnica bo potekala pod vodstvom Irene Leban, profesorice Srednje šole za lesarstvo, Škofja Loka.

VABILO

Delavnica suhozidna gradnja, 27. in 28. oktober 2016, v sodelovanju s Parkom Škocjanske jame

Vabimo vas na delavnico suhozidna gradnja, ki bo potekala  27. in 28. oktobra 2016, v Parku Škocjanske jame, Promocijsko kongresni center, Pr Nanetovh,  Matavun 8.

Suhozidna gradnja je najstarejša oblika uporabe kamna kot osnovnega elementa gradnje, ki se uporablja brez veziva v svoji elementarni obliki. Razširjena je povsod po svetu od prazgodovinskih dob do danes. Na Slovenskem je prisotna od Notranjske do Bele Krajine, Dolenjske in Gorenjske, najbolj izrazito pa se je udejanila na Krasu in v Istri.

 

unnamed-2

Šola prenove sodeluje na slavnostnem odprtju Dnevov evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine 2016 v Štanjelu, 1. Oktober 2016

Tema DEKD 2016 je Dediščina okoli nas in dediščina na Krasu je povezana s kamnom, tako naravnim kot obdelanim. Bogato zapuščino kamnite gradnje, uporabnih predmetov in opreme, ki so nekoč spremljali življenje »na kamnu«, lahko ohranimo le z znanjem tradicionalne obdelave kamna.

Dijaki in študentje bodo skupaj z mentorji prikazali različne načine obdelave kamna in izdelali štiri kamnite elemente, ki jih bodo dokončali v šolskih delavnicah, spomladi pa vgradili na manjkajoča mesta na obzidju gradu v Štanjelu.

To bo mali prispevek Šole prenove k obnovi kamnite dediščine Krasa in gradu v Štanjelu.  

 

Sodelujejo: Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana in Višja strokovna šola ŠC Srečka Kosovela Sežana, v sodelovanju z ZVKDS

unnamed-1 unnamed

 

OBJAVE V MEDIJIH

O poteku, zaključkih in vtisih iz delavnice Sanacija apnenih ometov, ki je potekala konec februarja v Ljubljani in na Mošnjah pri Radovljici so poročali tudi nekateri mediji.

Na povezavi objave v medijih lahko preberete kaj so zapisali.

ZAKLJUČENA delavnica Sanacija apnenih ometov

Prva skupina zidarjev je uspešno zaključila teoretični in praktični del delavnice Sanacija apnenih ometov  in pridobila dodatna znanja za kvalitetno izvajanje obnove kulturne dediščine.

Udeležencem: GRADNJE GRČA d.o.o., Podovnice 13,  Notranje Gorice, NAŠ DOM, d.o.o. Idrija, Lapajnetova ulica 9;  Slikopleskarstvo MILAN OMERAGIĆ s.p.,  Kočno pri Polskavi 18,  Zgornja Polskava iskreno čestitamo.

Delavnica je potekala v sproščenem vzdušju ter dobrim sodelovanjem med konservatorsko  stroko, udeleženci delavnice in lastniki hiše »pr Kvandru« Mošnje 9, ki so v skrbi za svojo »staro hišo« lahko vzor in spodbuda mnogim drugim lastnikom kulturne dediščine.

IMG_1369

VABILO

Delavnica Sanacija apnenih ometov  22. – 26. februar 2016,

Vabimo vas na delavnico Sanacija apnenih ometov, ki bo v okviru Šole prenove, potekala od 22. do 26. februarja 2016 v delavnicah Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana, Dunajska 102, Ljubljana in na izbranih objektih kulturne dediščine.

VABILO – popravek lokacije

delavnica »Kdo dela na dediščini ?«, 3. februar 2016,
Vljudno vas vabimo na delavnico Šole prenove, ki bo 3. februarja 2016 ob 9.30 uri, na Fakulteti za arhitekturo, Plečnikova predavalnica,  Zoisova 12, Ljubljana  z naslovom:

"Kdo dela na dediščini ?".

Kot poseben gost se nam bo na delavnici pridružil konservator, strokovnjak z mednarodnimi izkušnjami  Miljenko Domijan iz Hrvaške, s predavanjem »Izzivi za konservatorske posege na kulturni dediščini ?«

Namenjena je konservatorjem, izvajalcem del in tudi lastnikom kulturne dediščine. Predstavljene bodo možnosti vplivanja na boljšo izvedbo del, udeleženci si bodo medsebojno izmenjali informacije in uskladili delovanje za kakovostnejšo izvedbo del na dediščini.

Vabilo

Vljudno vas vabimo na predstavitev zaključkov delavnice Sanacija apnenih ometov in predstavitev obnove kašče na Stari Vrhniki, ki je v okviru Šole prenove potekala od 15.10. do 19.10.2015 na Stari Vrhniki.

Predstavitev s tiskovno konferenco bo v četrtek, 19.11.2015 ob 11. uri v prostorih KS Stara Vrhnika, Stara Vrhnika 107a, Vrhnika.

Na predstavitvi bodo sodelovali :

 • Stojan Jakin, župan Občine Vrhnika, uvodni pozdrav
 • Dr. Živa Deu, Fakulteta za arhitekturo, Šola prenove in potreba po izobraževanju za obnovo kulturne dediščine
 • Mateja Kavčič, ZVKDS predstavitev zaključkov delavnice Sanacija apnenih ometov in obnove kašče
 • Anka Grom, lastnica kašče

ŠOLA PRENOVE
program izobraževanj za kvalitetno prenovo

Z urejanjem človekovega bivalnega okolja je povezana tudi arhitekturna prenova, prastara dejavnost zaščite, popravljanja, obnavljanja in preoblikovanja obstoječega. Ne glede na obseg prenove, od preproste utrditve in ozdravitve poškodb, do zahtevne prilagoditve celote novemu namenu ali tudi novi vsebini, je neizogibno vpletanje novega.

Stara graditeljska vedenja, obrtna znanja in spretnosti, potrebne za izvedbo kvalitetne prenove, odhajajo skupaj s starimi mojstri in to dragoceno znanje se izgublja.

Z namenom varstva stavbne dediščine, načrtovanjem prenove ter ohranitve starih obrtnih znanj in spretnosti, ki so ključna za izvedbo kvalitetne prenove so se povezali:

 • Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
 • Združenje zgodovinskih mest Slovenije,
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana,
 • Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana

ter skupaj zasnovali interdisciplinarni program izobraževanj in usposabljanj imenovan Šola prenove.

KAJ JE ŠOLA PRENOVE?

 • Je sklop delavnic, ki z informiranjem, ozaveščanjem in usposabljanjem usmerjajo k pravilnemu odločanju o posegih na stavbah
 • Sestavljena je iz uvodnih teoretičnih vsebin, ki bodo potekale na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani ter praktičnega dela, ki bo organiziran na izbranih lokacijah in objektih kulturne dediščine
 • Obsega skupaj 40-50 pedagoških ur teoretičnih znanj in praktičnega dela.
 • Predavatelji so uveljavljeni strokovnjaki s področja varstva in prenove kulturne dediščine
 • Namenjena je lastnikom objektov kulturne dediščine, lokalnim skupnostim, načrtovalcem in projektantom, dijakom, študentom in učiteljem, konservatorjem in restavratorjem, izvajalcem obnovitveno – gradbenih del ter zainteresirani javnosti
 • Udeleženci delavnic Šole prenove prejmejo potrdilo o udeležbi,
 • Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi, ki ga lahko uveljavijo pri potrjevanju Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za naziv restavratorski sodelavec

Enodnevne delavnice o prenovi stavbne dediščine, MODUL1 - Zakaj ohranjati dediščino

Ljubljana, 24. april 2019

Arhitekturne delavnice o prenovi stavbne dediščine

SKLOP B

DNEVI ODPRTIH VRAT - Železolivarna Dvor

Dvor pri Žuženberku, 28. marec 2019

DNEVI ODPRTIH VRAT - Hiša Pr'Gavedarjo

Podkoren, 27. marec 2019

DNEVI ODPRTIH VRAT - Vrbanova domačija

Brode, 21. marec 2019

Monografija PRENOVE, ZGODBE O HIŠAH,

kjer je predstavljenih vseh 17 objektov, ki so prišli v ožji izbor za priznanje Šole Prenove za kakovostno prenovo 2018

Podeljena priznanja za uspešno prenovo objektov kulturne dediščine 2018

Novo mesto, 30. januar 2019

Razglasitev prejemnikov priznanj za uspešno izvedeno prenovo objektov kulture dediščine 2018.

Novo mesto, 30. januar 2019

Predavanje Obnovimo kulturno dediščino – delavnica o tradicionalnih obrteh

Koper, 10. december 2018

Kamnoseška delavnica

Ljubljana, 12. in 13. november 2018

Delavnica sanacije vlage

Krško in Kostanjevica na Krki, 25. september 2018

Delavnica apnenih ometov

Koper, 7. maj 2018 in Hrvoje, 11., 12. in 19. maj 2018

Kulturna dediščina kot razvojna priložnost, Mednarodna konferenca

10. maj 2018, Ljubljana

Delavnica o glini

12.-13. september 2017, Ptuj

Delavnica obnove kovanih elementov

11.-13. oktober 2017, Tržiški muzej Tržič in Tehniški muzej Slovenije, Bistra pri Vrhniki

Kamnoseška delavnica

18.-22. april 2017, Botanični vrt Sežana

Mizarska delavnica

10.-12. november in 18. in 19. november 2016, v sodelovanju s Šolskim centrom Škofja Loka.

Delavnica suhozidna gradnja

27. in 28. 10. 2016 v parku Škocjanske jame

Delavnica Sanacija apnenega ometa

22.2. - 26.2.2016

Delavnica Kdo dela na kulturni dediščini?

3.2.2016
Obnovljena kašča

Fotografije uporabljene na strani: arhiv dr. Žive Deu