Enodnevne delavnice o prenovi stavbne dediščine

Ljubljana, 29.  maj 2019

MODUL 2

Identiteta prostora

O delavnici

Termin: 29. maj 2019

Lokacija: Predavalnica ZVKDS, III. nadstropje, Restavratorski center, Poljanska cesta 40, Ljubljana

Enodnevna delavnica – 29. maj 2019

Termin

Predavanje

Predstavljene teme

Predavatelj

 

9.15 - 9.45Skladnost naravnega in grajenega okolja - kulturna krajina kot rezultat človekovega poseganja v naravo

- vpliv okolja na način gradnje

- kultura bivanja

Aleksander Ostan, FA UL

15 minVPRAŠANJA, DISKUSIJA
5 minODMOR
10.05 - 10.35Kulturna dediščina, temelj identitete- kaj je identiteta

- vloga dediščine v življenju  skupnosti

- pomeni in potenciali dediščine

ddr. Verena Perko, FF UL
15 minVPRAŠANJA, DISKUSIJA
5 minODMOR
10.55 - 11.25Raznolikost slovenskih kulturnih krajin- raznolikost kulturnih krajin Slovenije kot potencial razvoja

- vloga poselitve in arhitekturne v oblikovanju kulturnih krajin /arhitekturne regije in krajine/

- stanje včeraj in danes

- arhitektova vloga v razvoju varstva kulturnih krajin kot pomembnega merila kulture bivanja

dr. Živa Deu, ŠC -VSŠ Ljubljana

Mateja Kavčič, ZVKDS

15 minVPRAŠANJA, DISKUSIJA
5 minODMOR
11.45 - 12.15Dediščina kot priložnost trajnostnega razvoja- trajnostni razvoj v odnosu do  prostora

- vloga dediščine v trajnostnem razvoju in njeno učinkovito upravljanje

-

Jernej Hudolin, ZVKDS
15 minVPRAŠANJA, DISKUSIJA