Enodnevne delavnice o prenovi stavbne dediščine

Ljubljana, 24.  april 2019

MODUL 1

Zakaj ohranjati dediščino?

O delavnici

Termin: 24. april 2019

Lokacija: Predavalnica ZVKDS, III. nadstropje, Restavratorski center, Poljanska cesta 40, Ljubljana

Enodnevna delavnica – 24. april 2019

terminpredavanjepredstavljene temePredavatelj

 

9.00Registracija udeležencev
9.15 - 9.30Uvod v predavanja- uvodni nagovor

- položaj in poslanstvo ZVKDS

Jernej Hudolin, ZVKDS
9.30 - 10.00Kulturna dediščina - kaj je to?- kaj je dediščina in kakšni so pomeni dediščine

- posebnosti  slovenske kulturne dediščine v evropskem kontekstu

dr. Matej Klemenčič, FF
15 minVPRAŠANJA, DISKUSIJA- predstavitev ustrezne literature 
5 minodmor  
10.20 - 10.50Pogled arhitekta na dediščino- ali je stavbno dediščino vredno ohranjati

- kakšne vrednote predstavlja stavbna dediščina  arhitektu načrtovalcu

dr. Matej Blenkuš, FA
15 minVPRAŠANJA, DISKUSIJA 
5 minodmor 
11.10 - 11.40Ohranjanje dediščine je etična kategorija- kakšno mesto ima dediščina v razvoju družbe

- zakaj jo ohranjamo

- etika ohranjanja v odnosu do kulture, okolja, bivanjskih kakovosti, prihodnjih generacij, …

dr. Živa Deu
15 minVPRAŠANJA, DISKUSIJA 
5 minodmor 
12.00 - 12.30Interpretacija dediščine - dediščina pripoveduje zgodbe- potenciali dediščine

- prezrte razvojne možnost, ki jih ponuja dediščina

- interpretacija dediščine

Marjeta Keršič Svetel
15 minDISKUSIJA