Delavnica o glini

Delavnica o glini

Ptuj od 12.9 do 13.9 2017

Pridobljena znanja po katalogu NPK

 • spoznajo značilnosti in tipologijo gradnje z glino
 • spoznajo  vrsta gline za izdelavo opeke,
 • spoznajo način izvedbe opečnih zidov,
 • spoznajo način popravila opečnega zidu

O delavnici

Obseg delavnice: 14 ur

Termin: 12. in 13. 9. 2017

Lokacija: Ptuj

Teoretični del – predavanja - 12. 9. 2017

Teoretični del poteka v Dominikanskem samostanu na Ptuju

TerminPredavateljVsebine
9.15Miran Senčar, župan Mestne občine PtujUvodni pozdrav
9.20Mateja Hafner Dolenc, Združenje zgodovinskih mest SlovenijePredstavitev programa izobraževanj Šola Prenove
9.30Marjan BerličŠiroka uporaba gline
9.45dr. Duška Rokavec, Geološki zavod SlovenijeGlina kot mineralna surovina za gradbene namene
10.30Maja Janežič, ZVKDS OE MariborUporaba gline od antike dalje
11.15dr. Živa DeuZgodovinski pregled zidane gradnje v Sloveniji
12.00 - 12.20Odmor
12.20Maja Štembal Capuder,
Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola LJ
Gradnja z opeko
13.00 Vid Hojnik Pešec, Cigonce Mehulj, Ljubečna in
Jošt Koželj
Predstavitev delavnice in ročne izdelave opeke,
Uvod v praktični del delavnice
14.00Andrej Klasinc Ogled rimskega tabora Poetovia, z rekonstrukcijo rimske peči, Ptuj
14.30Zaključek in pogostitev v rimskem taboru

Praktični del - 13. 9. 2017

Praktični del delavnice poteka v opekarni Cigonce Mehulj, Cesta na Ljubečno 43

TerminPredavateljVsebina
13.9.2017
8.00 do 16.00
Cigonce Mehulj, Ljubečna
 • priprava in obdelava gline: teptanje, gnetenje, močenje z vodo
 • gnetenje na mizi
 • priprava in napolnjenje modelov, oblikovanje opeke
 • sušenje na soncu

Podatki delavnice:

Termin:

 • 12. 9. 2017 - teoretični del
 • 13. 9. 2017 - praktični del

Obsega:

 • 6 ur teoretičnega dela
 • 8 ur praktičnega dela

Kotizacija:

Strošek delavnice na udeleženca znaša 50 EUR.

Za udeležence partnerjev Šole Prenove je udeležba brezplačna.

Plačilo kotizacije nakažite na račun: 02024-0090689624, odprt pri banki SKB d.d.

Dokazila o plačilu pošljite na naslov: info@sola-prenove.si ali predložite ob začetku delavnice 12.9.2017.

Lokacija:

 • Teoretični del: Ptuj, Dominikanski samostan,
 • Praktični del: Celje, Cigonce Mehulj, Cesta na Ljubečno 43

Zaščitna oblačila:

Za praktični del delavnice predlagamo uporabo zaščitnih oblačila: delovne rokavice, predpasnik ali delavno haljo ter primerno obuvalo.

Izvedba delavnice:

CIGONCE MEHULJ,

Vid Hojnik Pešec