Dediščina in turizem

Kaj dediščina je, kako z njo ravnamo, kako vpliva na nas? Dediščina, o kateri bo govora na predavanju, ni dediščina spomenikov – naravnih posebnosti, gradov, cerkva in palač. Izpostavljena bo dediščina našega bivalnega okolja ter kultura bivanja, ki pomembno gradita našo identiteto.

Kot vsaka skupnost tudi mi iščemo prednosti in razlike z drugimi, nenazadnje tudi zaradi izvirnosti turistične ponudbe. Slovenski prostor je dobro znan po naravni slikovitosti, biotski raznovrstnosti, podnebni razlikah; prednost, da v poldrugi uri potovanja čez Slovenijo lahko zamenjamo več različnih klimatskih okolij, nam je večini znana – tudi organizatorjem turistične ponudbe. Popolnoma neznano pa nam je, da je poleg naravnih razlik slovenski prostor tudi raznovrstno grajen, da je naše bivalno okolje izjemno raznoliko tudi v arhitekturnih in naselbinskih značilnostih. V tej pestrosti je priložnost, ki lahko dviga kakovost našega bivanja in je tudi potencial ekološkega in butičnega turizma.

Na predavanju bo predstavljena prostorska dediščina, ki smo jo v stoletjih dela in prilagajanja naravnim raznolikostim izoblikovali ter s tem izgradili identiteto našega prostora - to je razpoznavnih značilnosti, ki so se razvile samo tu. Razpoznavne značilnosti izvirajo iz pogojev okolja, naravnih zakonitosti, razpoložljivih gradiv, torej so tudi izvorno ekološke. To je v tako številni raznolikosti na tako majhnem prostoru resnični fenomen, ki bi ga lahko s primernimi pristopi razvili tudi v sodobne bivalne oblike. Vendar - naš odnos do dediščine bivalnega okolja je vse prej kot vzpodbuden. Ta fenomen je žal spregledan ter se tudi v strokovnih krogih zavrača kot nepotrebno romantiziranje. Z neupoštevanem tega pomembnega segmenta dediščine izgubljamo kapital in posebnosti, ki bi jih lahko ponudili vedno bolj zahtevnim in vedoželjnim turistom. Ohranjanje samo posameznih primerov dediščine v kaotičnem prostoru, v katerem globalnost že prevladuje nad lokalnostjo, namreč ne omogoča kakovostne, a tudi ne kredibilne turistične ponudbe, ki se oglaša za trajnostno in ekološko.

Turistična panoga ima priložnost, da z razvojem svoje ponudbe pomaga razvijati tudi raven kulture bivanja ter v sodelovanju z odgovornimi ekonomskimi, kulturnimi in prostorskimi resorji vpliva na zavest, bivalno kakovost ter identiteto prostora. S tem bi si zagotovili ne le trajnosten, temveč tudi trajen vir za razvoj idej in izvirnost ponudbe v našem prostoru.

O predavanju

Termin: V četrtek, 30 januarja ob 11. uri

Lokacija: dvorana Urška, sejem Alpe Adria, Gospodarsko razstavišče med 29.1. in 1.2.2020