PRIJAVNICA

Prijavnica za oddajo predlogov za PRIZNANJA ŠOLE PRENOVE 2021

Objekt

Email

Lokacija (naslov)

Lastnik/investitor (ime in priimek)

Kontakt lastnika (telefonska številka)

Arhitekt

Konservator

Izvajalec del

Kratek opis objekta in postopka prenove

Slikovni materialOpombe

Zaradi pravilnega navajanja prejetih predlogov in priznanj prosimo, da so navedbe točne.

Nepopolne prijave bodo izločene iz obravnave.