Vrbanova domačija, Brode

Na robu gručaste vasi Brode v Poljanski dolini stoji Vrbanova domačija, ki z bližnjimi kmetijami tvori redko ohranjen in slikovit vaški ambient.  Zasnova domačije sodi pred čas 16. stoletja, saj se hišni priimek Vodnik v urbarju omenja že leta 1560. Vse do sredine 19. stoletja so gospodarji poslopja domačije širili, posodabljali, prizidavali in nadzidavali. Tako jo danes  sestavljajo hiša, kašča, kozolec ter sušilnica za sadje.

Leta 2014 se je dedinja domačije Slavica Peternelj, kljub številnim pomislekom znancev o smiselnosti obnove, odločila za celostno prenovo domačije. Njena želja po obnovi hiše, ki je bila stoletja v družinski lasti, je bila neomajna.

Obnova domačije je bila zahtevna ter dolgotrajna. Stanovanjsko poslopje je zahtevalo statično sanacijo, celovito obnovo strešne konstrukcije in kritine, restavriranje lesenih stropov, notranjih ometov in tlakov. Zamenjati je bilo potrebno okna, notranja vrata in lesen gank.  Nadomestile so jih kakovostne replike iz macesna. Fasade so zahtevale obnovo z apnenimi ometi, skrbna restavratorkina roka je bila potrebna za dve stenski freski, na hiši in kašči, ter poslikavo šivanih robov.

Svojo zgodbo v hiši nadaljuje skozi stoletja ohranjen hišni inventar, ki naprej sobiva s sodobnim. V prenovljeni hiši so ohranjeni leseni stropi, črna kuhinja s sajastim obokom in kuriščem ter velika krušna peč. Vrbanova domačija je z obnovljeno kaščo in kozolcem primer, kako se lahko podedovana stavbna dediščina, že skoraj obsojena na propad, ponovno razcveti in postane dom za prihodnost novim rodovom.