Železolovarna Dvor, Dvor pri Žuženberku

Dolga zgodovina predelave železa na Dvoru pri Žužemberku se razteza v času iz predantike pa vse do 19. stoletja, ko je mojstrstvo ulivanja železa  zaradi pomanjkanja rude usahnilo in počasi odšlo v pozabo. Zapuščena livarna ob starem plavžu na Dvoru pri Žužemberku je dolgo samevala, vmes služila lesni industriji, vse dokler je nista odkupila zakonca Novinc oziroma podjetje KGN d. o. o., ki danes v novem obratu ob njej izdeluje pohištveno in stavbno okovje.

Sodobni kovinar razume napore in zahtevna znanja svojih predhodnikov, zato delavnice umetnega železolivarstva ni izkoristil le kot nepremičnino, temveč v njej uredil muzej  in obudil  demonstracijo ulivanja železa. Stara železarska delavnica  je danes prenovljena v galerijo izdelkov dvorske železolivarne. V njej si lahko ogledate nekoč po vsej deželi Kranjski znane nagrobne križe, svečnike, likalnike, dekorativne  male peči in celo posteljo, številne naprave in orodja. Še več, lahko vam predstavijo postopek, kako do takega izdelka pridemo z vlivanjem žareče kovine v kalup.

V prenovi so novi lastniki ohranili originalno stavbno maso, zidove in ostrešje, avtentičen in »v lastni hiši proizveden« je celo del kritine iz večno obstojnih železnih strešnikov. Obsežna strešna konstrukcija nad delavnico  je prava dvorana, sama po sebi muzejski eksponat, vreden pozornosti in študija. Obnovljene fasade z okolico ter območje nekdanje Auerspergove železarne je urejeno v spomenik, vreden obiska. Muzej z »živo« prezentacijo izvorne dejavnosti je tisto, kar si želi marsikateri muzej – ni le zbirka nemih predmetov, temveč avtentičen prikaz, kako ti predmeti nastajajo. Je primer zavedanja o pomenu dediščine, njenega ohranjanja in prenosa znanj prihodnjim rodovom.