Sanacija apnenega ometa

Poročilo o delavnici Sanacija apnenih ometov
Stara Vrhnika od 15.10 do 19.10 2015

Prva delavnica Šole prenove je bila izvedba apnenih ometov. Udeleženci delavnice so se spoznali z apnom kot starodavnim gradivom, ki prevladuje na vsej grajeni dediščini. Za uspešno ohranjanje dediščine, ne le v likovnem, temveč tudi tehnološkem pogledu, je zato potrebno poznati to gradivo, njegovo rabo in načine ohranjanja. Prva delavnica je bila posvečena ohranjanju apnenih fasad. Pod vodstvom konservatorjev - restavratorjev so udeleženci sodelovali pri:

 • izvedbi drenaže in odvodnjavanja,
 • pripravi malte iz žganega apna,
 • odstranjevanju nečistoč s površin apnenega ometa,
 • utrjevanju in obšivanju ohranjenih zaplat ometa,
 • zapolnjevanju manjših poškodb na površini ometa,
 • izvedbi apnenega obrizga in grobega ometa,
 • izvedbi zaključnega sloja in izenačevanju starih in novih delov fasade,
 • čiščenju in zaščiti kovane opreme.

Med samim delom so se odpirala vprašanja in razgovori o kakovostih apna, izdelovalcih apna, načinih nadzora nad kakovostjo izvedbe, primernih vremenskih pogojih za izvedbo in številna druga, ki dajejo upati, da to pozabljeno gradivo zopet pridobiva na veljavi.

Postopek obnove

Pred obnovo

Po obnovi

O delavnici

Delavnica Sanacija apnenega ometa je prva iz sklopa delavnic in izobraževanj Šola prenove in bo namenjena testiranju poteka in izvedbe programa izobraževanj. Redni program delavnic se bo začel aprila 2016.

Udeleženci bodo na teoretičnih predavanjih spoznali vrste gradenj, značilnosti fasadnih ometov skozi različna zgodovinska obdobja in tehnološke lastnosti apna in apnenih ometov. V praktičnem delu delavnice pa bodo udeleženci pod vodstvom mojstrov izvedli sanacijo apnenega ometa na mali kašči na Stari Vrhniki: vse od priprave malte iz gašenega apna do nanašanja apnenega ometa.

Omejeno število udeležencev

Zaradi specifične lege kašče je izvedba praktičnega dela delavnice in s tem povezana organizacija gradbišča prostorsko omejena, s tem pa je omejeno tudi  število udeležencev praktičnega dela na največ 15 udeležencev.

Za teoretični del delavnice omejitve ni.

Teoretični del – predavanja - 16.10.2015

Teoretični del poteka v KS Stara Vrhnika 107, Vrhnika.

TerminPredavateljVsebine
8.15Dr. Živa Deu

Vrste ovojnih konstrukcij skozi čas  

 • kronološki pregled tehnologije gradnje in materialov
9.30Mateja Kavčič, ZVKDS

 Značilnosti fasadnih ometov  skozi čas in načini pridobivanja apna

 • zgodovina gradnje = zgodovina apna
 • stilne in tehnološke značilnosti ometov
 • predstavitev postopkov pridobivanja apna in priprave malt
10.15 - 10.30 Kratek odmor
10.30Dino Berginc

Vrste in lastnosti apnenih malt:

 • tehnološke lastnosti apna in apnenih malt (paropropustnost, samoobnavljanje, aseptičnost, obdelovalnost…)
 • izvedbe v apnu (od zida do štuka), razlike v pripravah, podlagah in postopkih
 • predstavitev različnih vrst malt: za ometavanje iz gašenega apna, za dekorativne tehnike,...
 • dodatki apnenim maltam,
 • postopek konserviranja apnenih fasad,
12.00 Zaključek

Praktični del - 15., 17. - 19.10.2015

Praktični del delavnice poteka pri mali kašči v Stari Vrhniki.

TerminPredavateljVsebina
15.10.2015
8.15 do 16.15
 Mateja Kavčič
 • pregled poškodb in določitev posegov na fasadi
 • priprava malt: živo apno, gašeno apno, testni vzorec ometa
 • priprava podlage za ometavanje
17.10.2015
8.15 do 16.15
Franc Andrejčič
 • konservacija apnenih ometov, utrjevanje originala
 • nanašanje apnenih ometov
19.10.2015
8.15 do 16.15
 Jože Drešar
 • nanašanje apnenih ometov
 • beljenje z apnom

Podatki delavnice:

Termin:

 • 16. 10. 2015 - teoretični del
 • 15. 10., 17. - 19. 10. 2015 - praktični del

Obsega:

 • 4 ure teoretičnega dela
 • 26 ur praktičnega prikaza

Kotizacija:
Udeležba na promocijski delavnici je brezplačna

Lokacija:

 

Sponzor delavnice:

GNOM-logo

GNOM, storitve na področju ohranjanja kulturne dediščine, d.o.o., Litijska cesta 67, 1000 Ljubljana