Sanacija apnenega ometa

Poročilo

Od 22.2 do 29.2.2016 je v okviru Šole prenove  in v sodelovanju z Obrtno zbornico Slovenije potekala delavnica Sanacija apnenih ometov.  

Program delavnic ŠOLE PRENOVE je zasnovan tako, da pokriva zahteve za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije(NPK)  za poklice, ki so povezani z delom na kulturni dediščini. Pridobljena NPK  bo osnova za vzpostavitev  seznama usposobljenih izvajalcev, ki ga za posege v dediščino predvideva  Zakon o varstvu kulture dediščine.   

Udeleženci delavnice so bili obrtniki in podjetniki , ki so vsi mojstri svoje stroke, vendar pa so želeli svoje znanje nadgraditi s starimi obrtnimi spretnostmi in znanji, ki so potrebna za izvajanje gradbenih del na objektih kulturne dediščine; od poznavanja apnenih malt,  sanacije starih – obstoječih, a poškodovanih apnenih ometov do izdelave novih apnenih ometov na star način. Zavedajo se, da bodo le z dodatnim znanjem lahko gradbena dela obnove in prenove  kulturne dediščine izvajali  bolj kvalitetno in bo strokovna izvedbe njihova prednost.      

Prvi dan delavnice na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli iz Ljubljane smo spremljali uvodna predavanja, kjer so ugledni predavatelji predstavili zidane gradnje in fasadne omete  v Sloveniji skozi različna zgodovinska obdobja ter vrste in lastnosti apnenih malt. Odgovorna konservatorka iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije) pa je predstavila arhitekturne in etnološke značilnosti objekta Mošnje 9,  kjer sta potekala dva dneva praktičnega dela delavnice.  

Praktični del je vodil izkušen restavrator Jože Drešar iz podjetja GNOM d.o.o.  Že prvi dan, so se udeleženci po uvodnih  predavanjih odpravili v delavnice srednje šole in izdelali vročo malto, naslednji dan pa so izdelavi apnene omete na različne pripravljene podlage. Tretji dan delavnice je potekal v Mošnjah pri Radovljici, v prostorih hiše »pr Kvandru«, ki jo bodo v prihodnje lastniki v celoti obnovili, prva pripravljalna dela pa so že opravljena. Po prenovi bodo lastniki v pritličju prikazali kako se je na Gorenjskem nekoč odvijalo življenje, v podstrešnem delu pa bo stanovanje. V četrtek so se udeleženci  zbrali v Tehniškem muzeju v Bistri in spoznali postopek saniranje ohranjenih apnenih ometov z dopolnjevanjem. V petek, zadnji dan delavnice, smo se ponovno zbrali v Mošnjah in udeleženci so se preizkusili v nanašanju ometov na različne vrste podlag.

V ponedeljek, 14.3.2016 je bil formalni zaključek delavnice s predstavitvijo poteka in zaključkov delavnice ter programa Šole prenove v letu 2016.     

Lastniki hiše »pr Kvandru«  so bili izjemni gostitelji delavnice, udeleženci pa so se jim oddolžili z zavzetim delom. Delavnica je potekala v sproščenem vzdušju ter dobrim sodelovanjem med konservatorsko  stroko, udeleženci delavnice in lastniki hiše Mošnje 9, ki so v skrbi za svojo »staro hišo« lahko vzor in spodbuda mnogim drugim lastnikom kulturne dediščine.

IMG_1358    IMG_1356

IMG_3179    IMG_3185

O delavnici

Program Šole prenove 2016 začenjamo z delavnico Sanacija apnenih  ometov.  Program delavnice je sestavljena iz uvodnega – teoretičnega dela in praktičnega dela, ki bo potekal v delavnicah in na terenu – na izbranih objektih kulturne dediščine.Udeleženci bodo na teoretičnih predavanjih spoznali vrste gradenj, značilnosti fasadnih ometov skozi različna zgodovinska obdobja in tehnološke lastnosti apna in apnenih ometov. V praktičnem delu delavnice pa bodo udeleženci pod vodstvom mojstrov izvedli sanacijo apnenega ometa na izbranem objektu kulturne dediščine, od priprave malte iz gašenega apna do nanašanja apnenega ometa.Zaradi organizacije dela in kvalitetnega poteka delavnice je  število udeležencev praktičnega dela omejeno na največ 10 udeležencev.Člani OZS imajo 20 % popust pri plačilu kotizacije.

Teoretični del – predavanja - 22.2.2016

Teoretični del poteka na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli, Dunajska cesta 102, Ljubljana

TerminPredavateljVsebine
8.15.Gvido Jager,
ravnatelj SGGOŠ, Ljubljana
Uvodni pozdrav
8.30

Dr. Robert Peskar, ZVKDS,

generalni konservator,

Varovanje kulturne dediščine je naloga spomeniške službe
8.45

Mateja Hafner Dolenc,

Združenje zgodovinskih mest Slovenije

Predstavitev programa izobraževanj Šola prenove
9.00Dr. Živa Deu, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana

Zgodovinski pregled zidane gradnje v Sloveniji, vrste zidov:

 •    naravni kamen,
 •    opeka,
 •    mešani zidovi,
 •    les in trstika.
10.00Mateja Kavčič, ZVKDS

 Značilnosti fasadnih ometov  skozi čas in načini pridobivanja apna

 • zgodovina gradnje = zgodovina apna
 • stilne in tehnološke značilnosti ometov
 • predstavitev postopkov pridobivanja apna in priprave malt
11.00 - 11.30 Odmor
11.30 Dino Berginc

Vrste in lastnosti apnenih malt:

 • tehnološke lastnosti apna in apnenih malt (paropropustnost, samoobnavljanje, aseptičnost, obdelovalnost…)
 • izvedbe v apnu (od zida do štuka), razlike v pripravah, podlagah in postopkih
 • predstavitev različnih vrst malt: za ometavanje iz gašenega apna, za dekorativne tehnike,...
 • dodatki apnenim maltam,
 • postopek konserviranja apnenih fasad,
12.30dr.Mojca Tercelj Otorepec, odgovorni konservatorPredstavitev izbranega objekta Mošnje 9 z arhitekturnega in etnološkega vidika
13.00Jože Drešar,
GNOM d.o.o.
Predstavitev poteka praktičnega dela delavnice 
13.15 Zaključek

Praktični del - 23. – 26.2. 2016

Praktični del delavnice bo delno potekal v delavnicah  Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole, Dunajska cesta 102, Ljubljana in na izbranem objektu kulturne dediščine

1. dan

Ponedeljek

22. februar 2016

Vsebina
Čas trajanja:    Kraj izvedbe:

13.30 - 15.00

Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola, Dunajska cesta 102, Ljubljana

priprava vroče malte;

 • dobava agregata od 0 do 4  mm
 • dobava žganega apna v kosih
 • priprava kopice in gašenje
 • izdelava testnega vzorca
2. dan

Torek

23. februar 2016

Vsebina
Čas trajanja:    Kraj izvedbe:

8.15. - 16.15

Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola, Dunajska cesta 102, Ljubljana

izdelava različnih apnenih ometov na pripravljeno podlago;

 • nanos apnenega obrizga
 • nanos grobega apnenega ometa
 • nanos finalnega zaglajenega apnenega ometa
3. dan

Sreda

24. februar 2016

Vsebina
Čas trajanja:    Kraj izvedbe:

8.15. - 16.15

Mošnje 9,
Radovljica

nanašanje apnenih ometov na različne nosilce (kamniti zid, opečnat zid, kamniti obok, opečnat obok, lesen strop, pletena stena)s predpripravo podlage;

 • odpraševanje podlage
 • krpanje večjih praznin
 • nanos apnenega obrizga
4. dan

Četrtek

25. februar 2016

Vsebina
Čas trajanja:    Kraj izvedbe:

8.15. - 16.15

Tehniški muzej Slovenije, Bistra 6, Borovnica

Saniranje ohranjenih apnenih ometov z dopolnjevanjem;

 • utrjevanje apnenih ometov
 • injektiranje razpok
 • dopolnjevanje
 • izdelava finega zaglajenega ometa s stičenjem z ohranjenimi ometi
 • pleskanje z apnenim beležem
5. dan

Petek

26. februar 2016

Vsebina
Čas trajanja:    Kraj izvedbe:

8.15. - 16.15

Mošnje 9,
Radovljica

nanašanje apnenih ometov na različne nosilce (kamniti zid, opečnat zid, kamniti obok, opečnat obok, lesen strop, pletena stena) s predpripravo podlage;

 • izvedba finih zaglajenih ometov z izdelavo špalet

Podatki delavnice:

Termin:

 • 22.2.2016 - teoretični del
 • 23. - 26.2.2016 - praktični del

Obseg:

 • 6 ur  teoretičnega dela
 • 32 ur praktičnega dela

Kotizacija:

Strošek delavnice na udeleženca znaša 360 EUR.

Člani Obrtne zbornice Slovenije imajo 20 % popust pri plačilu kotizacije.

Plačilo kotizacije nakažite na račun: 02024-0090689624, odprt pri banki SKB d.d.

Dokazila o plačilu pošljite na naslov: info@sola-prenove.si ali predložite ob začetku delavnice 22.2.2016.

Lokacija:

 • Teoretični del: Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola, Ljubljana, Dunajska cesta 102, Ljubljana
 • Praktični del:

  • 22. in 23. 2.2016  Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola, Dunajska cesta 102, Ljubljana
  • 24.2.2016 , Mošnje 9, Radovljica
  • 25.2.2016, Tehniški muzej Slovenije, Bistra 6, Borovnica
  • 26.2.2016, Mošnje 9, Radovljica

 

 

Izvedba delavnice:

GNOM-logo

GNOM, storitve na področju ohranjanja kulturne dediščine, d.o.o., Litijska cesta 67, 1000 Ljubljana