Predavanje Obnovimo kulturno dediščino

Koper, 10.  december 2018

Predavanje

Obnovimo kulturno dediščino - delavnica o tradicionalnih obrteh  

O delavnici

Termin: 10. december 2018

Lokacija: Pretorska palača, Titov trg 3, Koper

Predavanje – 10. december 2018

Pretorska palača, Koper

TerminPredavateljVsebine
17.00Uvodni pozdrav
17.10Mateja Hafner Dolenc, Združenje zgodovinskih mest Slovenije,Predstavitev Šole prenove - delavnic za kakovostno obnovo kulturne dediščine
17.20Mateja Kavčič, ZVKDSZgodovina gradnje skozi značilnosti fasadnih ometov:
- zgodovina gradnje = zgodovina apna
- stilne in tehnološke značilnosti ometov
18.00Mojca Marjana Kovač, ZVKDS OE PiranArhitektura obmorskih mest in zaledja Slovenske Istre
18.40 – 18.50Odmor
18.50prof. dr. Živa Deu Zgodovinski pregled zidane gradnje v Sloveniji, vrste zidov:
- naravni kamen,
- opeka,
- mešani zidovi,
- les in trstika.
19.40Maja Štembal Capuder, SGGOŠ LjubljanaRestavratorska dela in nacionalna poklicna kvalifikacija
20.00Mateja Kavčič, ZVKDSVrste in lastnosti apnenih malt