Kdo dela na kulturni dediščini

Na delavnici bomo predstavili sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) za restavratorske poklice. Pridobljeni certifikat NPK je za naročnika zagotovili za kakovostno izvedbo del na objektih kulture dediščine.

Namen delavnice je odpreti razpravo in predstaviti nekatere možnosti, ki naj bi na področje obnove in ohranjanja kulturne dediščine vnesle  več dobro izvedenih del in sodelovanja med institucijami. Sodelovanje bo uspešno, ko bomo združili znanje in izkušnje konservatorjev z znanji dobrih izvajalcev ter dosegli razumevanje in podporo osveščenih naročnikov.

Spregovorili bomo o sistemu potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij za področje restavratorstva, konservatorji bodo predstavili kvalitetne in manj kvalitetne primere izvedb obnove kulturne dediščine ter si postavili vprašanje, kako vzpostaviti listo usposobljenih izvajalcev za izvajanje del na kulturni dediščini ?

PROGRAM delavnice - 3.2.2016

Fakulteta za arhitekturo, Plečnikova predavalnica,  Zoisova 12, Ljubljana,
 

 

Termin

 

Predavatelj

 

Tema

9.30Jernej HUDOLIN,  ZVKDS generalni direktor,Pozdrav udeležencev

 

9.40 Mateja Hafner Dolenc, 
Združenje zgodovinskih mest Slovenije
Predstavitev Šole prenove
9.50Mateja Kavčič, ZVKDSNamen delavnice – kako do kvalitetne obnove kulturne dediščine ?
10.10Barbara Kunčič,
Center RS za poklicno izobraževanje       
Predstavitev sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij
11.00Odmor
11.20Maja Capuder, Srednja gradbena,  geodetska in okolje varstvena šola, LjubljanaPrimerjava znanj izšolanega obrtnika in obrtnika usposobljenega za delo na kulturni dediščini
12.00dr. Robert Peskar, ZVKDS  generalni konservator   

 

Izvajanje ZVKDS-1; lista

usposobljenih izvajalcev  za   kvalitetno

izvajanje del na kulturni dediščini

12.20

Eda Belingar, ZVKDS

Irena Vesel Kopač, ZVKDS

Damjana Pečnik, ZVKDS

Dr. Robert Peskar, ZVKDS

Predstavitev primerov dobre prakse:

kvalitetni in manj kvalitetni primeri  izvedbe in izvajalcev

13.30Zaključek