Kamnoseška delavnica

Kamnoseška delavnica 18.-22. april 2017, Botanični vrt Sežana, v sodelovanju  z Višjo šolo Srečka Kosovela Sežana in Srednjo gradbeno, geodetsko in okoljevarstveno šolo Ljubljana ter Botaničnim vrtom Sežana.

Vabimo vas na kamnoseško delavnico, ki bo potekala med 18.-22. aprilom 2017, v Botaničnem vrtu v Sežani.

Delavnica je namenjena konservatorjem, mladim pri izobraževanju o obdelavi kamna, lastnikom objektov kulturne dediščine ter vsem ljubiteljem naravnega kamna. Na delavnici bo v uvodnem teoretičnem delu predstavljen kamen, kot najstarejši gradbeni material, njegove geološke lastnosti ter predstavljena kvalitetna stavbna dediščina Krasa. V praktičnem delu pa bodo udeleženci spoznali načine čiščenja kamna ter izdelali replike kamnitih stavbnih elementov.

Delavnica bo potekala pod vodstvom Antona Marna in Dejana Švare iz Višje šole Srečka Kosovela Sežana.

 

KAMNOSEŠKA DELAVNICA

Botanični vrt Sežana

18. - 22. april 2017

 

Obseg delavnice:  35 ur

Termin: 18.4.-22.4.2017

Lokacija: Botanični vrt Sežana  Partner: Višja strokovna šola Srečka Kosovela Sežana in Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana 

Pridobljena znanja po katalogu NPK

-      čisti kamen z uporabo različnih metod
(mehansko, kemijsko)

-      sproti opazuje in opozarja na posledice čiščenja kamna
-      opozarja na nepredvidene najdbe
-      se zaveda možnih škodljivih posledic različnih metod in nepravilne izvedbe čiščenja
-      ročno ali strojno izdeluje kamnite elemente
-      pozna tradicionalne kamnoseške tehnike in tehnologije ter njihovo uporabo

 

Teoretični del, 18. april 2017

Naravoslovni muzej in galerija , Botaničnega vrta

 

Uvodni pozdrav

9.00 – 9.10 

 

Predstavitev programa izobraževanj Šola Prenove

9.10 – 9.20

 

Mateja Hafner Dolenc, ZZMS

Kamen – najstarejši gradbeni material

9.20 – 10.00

 

dr. Miha Jeršek,

Prirodoslovni muzej Slovenije in VSŠ Sežana

Zgodovinski pregled gradnje na Krasu

10.00 -10.40

 

dr. Ljubo Lah, FA

Pregled stanja (kvalitetne) stavbne dediščine Krasa

10.40 – 11.20

Eda Belingar, ZVKDS OE Nova Gorica
Odmor za kavo11.20 -11.40

Iskanje karakterja v kamnu

11.40 -12.20

 

Anton Marn, VŠS Sežana

Značilnosti kamna in načini obdelave

12.20 – 13.00

 

Maja Štembal Capuder, SGGOŠ

Praktični del

od 18. do 22. aprila 2017 

 

Kamnoseški profili:

tekoči profil, profilni kot, profilni vogal, krožni profili, ploskovni profili.

2 ure, 19. 4. 2017

 

Damjan Švara, VSŠ Sežana in

Tomaž Furlan

 

Elementi in načrtovanje profila:

- žlebasti in grebenasti profili, robni odklesi, brazde, palice, karnise in sestavljeni profili,

- načrtovanje profila pod tangencialno poševnino.

2 ure, 19. 4. 2017

 

Damjan Švara, VSŠ Sežana in

Tomaž Furlan

Površinske obdelave elementov:

- vloga, izdelava in obdelava robov (kantonov),

- vrstni red površinske obdelave profila od grobe do fine obdelave.

4 ure, 19. 4. 2017

 

Damjan Švara, VSŠ Sežana in

Tomaž Furlan

Ročna izdelava enostavnega profila/elementa:

- priprava zarisne in kontrolne šablone ter delnih šablon,

- zarisovanje na kamen,

- začetni odkles tangencialne poševnine,

- odkles pasnih kotov,

- odkles brazd,

- odkles palic,

- zaključna površinska obdelava,

- ureditev delovnega mesta in sortiranje odpadkov,

- upoštevanje ukrepov za varno in zdravo delo.

20 ur, 20. 4. – 22. 4. 2017

 

Damjan Švara, VSŠ Sežana in

Tomaž Furlan

Površinsko čiščenje kamna:

- osnovno pranje,
- mehansko čiščenje s ščetkanjem,
- kemijsko čiščenje z nedestruktivnimi sredstvi,
- dodatno odstranjevanje alg in lišajev.

2 ur, 18. 4. in 21. 4. 2017

 

Damjan Švara, VSŠK Sežana in

Tomaž Furlan

Pripravili:

Maja Štembal Capuder, SGGOŠ Ljubljana in VSŠ Sežana

Anton Marn, VSŠ Sežana

Mateja Hafner Dolenc, ZZMS

Podatki delavnice:

Termin:

  1. 4.2017 - teoretični del
  2. – 22.4. 2017 - praktični del

Obseg:

5 ur  teoretičnega dela

30 ur praktičnega dela

Lokacija:

Teoretični del: Naravoslovni muzej in galerija Botaničnega vrta Sežana,

Praktični del: Botanični vrt Sežana,

Pokrovitelj delavnice

Marmor Sežana d.d.

Download (PDF, Unknown)