Kamnoseška delavnica

Ljubljana, 12. in 13. november 2018

Pridobljena znanja po katalogu NPK

  • Nadomešča poškodovane elemente, izvaja historične in sodobne načine obdelave in vgrajevanja kamnitih elementov
  • Pozna tradicionalne kamnoseške tehnike in tehnologije ter njihovo uporabo

O delavnici

Obseg delavnice: 13 ur

Termin: 12. in 13. november 2018

Lokacija: Srednja gradbena geodetska in okoljevarstvena šola, Dunajska 102, Ljubljana

Teoretični del – 12. november 2018

Srednja gradbena geodetska in okoljevarstvena šola, Dunajska 102, Ljubljana

TerminPredavateljVsebine
8.45 – 9.00Prihod in registracija
9.00Gvido Jager , SGGOŠ ravnateljUvodni pozdrav
9.05
Mateja Hafner Dolenc
, Združenje zgodovinskih mest Slovenije
Predstavitev delavnic Šole Prenove
9.15Dr. Miha Jeršek, VSŠKamen najstarejši gradbeni material
10.00prof. dr. Živa Deu Kamen okras v arhitekturi stavbe
11.15Maja Štembal Capuder, SGGOŠNačrtovanje za kamen
12.15Silvo PivkPovršinske obdelave kamna
13.00Zaključek

Praktični del – 13. november 2018

TerminPredavateljVsebina
8.00 - 15.00Janko Brunček, SGGOŠDemonstracija ročne izdelave enostavnega profila/elementa:
- priprava zarisne in kontrolne šablone ter delnih šablon,
- zarisovanje na kamen,
- začetni odkles tangencialne poševnine,
- odkles pasnih kotov,
- odkles brazd,
- odkles palic,
- zaključna površinska obdelava,

Podatki

Obsega:

  • 5 ur teoretičnega dela
  • 8 ur praktičnega dela

Kotizacija:

Strošek delavnice na udeleženca znaša 100 EUR, DDV ni vračunan v ceno.

Člani Obrtne zbornice Slovenije imajo 20 % popust pri plačilu kotizacije. Delavnica je brezplačna za udeležence partnerjev Šole Prenove, študente in dijake.

Plačilo kotizacije nakažite na račun: SI 0202 4009 0689 624 odprt pri Novi ljubljanski banki.

Dokazila o plačilu pošljite na naslov: info@sola-prenove.si ali predložite ob začetku delavnice 12. 11. 2018.