Delavnica apnenih ometov

Delavnica apnenih ometov

Koper, 7. maj 2018  in Hrvoje. 11., 12. in 19. maj 2018

Pridobljena znanja po katalogu NPK

zidar, restavratorski sodelavec / zidarka, restavratorska sodelavka bo osvojil-a naslednja znanja:

 • Priprava apnene malte
 • Izdelava zunanjih stenskih ometov
 • Zidarska obdelava fasade z različnimi tehnikami in materiali (izdelava vzorcev)
 • Poznavanje različnih sestav, priprav in izvedb historičnih ometov
 • Poznavanje historičnih veziv in agregatov za ometavanje ter njihovih lastnosti

O delavnici

Obseg delavnice: 25 ur

Termin: 7., 11., 12. in 19. 5. 2018

Lokacija: Pretorska palača, Koper in Topolovec 29, Hrvoji

Teoretični del – predavanja - 7. 5. 2018

Teoretični del, Pretorska palača, Koper

TerminPredavateljVsebine
9.30Uvodni pozdrav
9.35Mateja Hafner Dolenc, Združenje zgodovinskih mest Slovenije,Predstavitev delavnic Šole prenove
9.45Maja Štembal Capuder, SGGOŠ LjubljanaPridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije za področje restavratorskih del
10.05Mojca Marjana Kovač, ZVKDS OE Piran
Arhitektura obmorskih mest in zaledja Slovenske Istre
10.45 - 11.15Odmor
11.15Prof. dr. Živa Deu Zgodovinski pregled zidane gradnje v Sloveniji, vrste zidov:
- naravni kamen,
- opeka,
- mešani zidovi,
- les in trstika.

12.00Mateja Kavčič, ZVKDSZnačilnosti fasadnih ometov skozi čas in načini pridobivanja
apna:

- zgodovina gradnje = zgodovina apna
- stilne in tehnološke značilnosti ometov
- predstavitev postopkov pridobivanja apna in priprave malt

12.45Mateja Kavčič, ZVKDSVrste in lastnosti apnenih malt:
- tehnološke lastnosti apna in apnenih malt (paropropustnost, samoobnavljanje, aseptičnost, obdelovalnost…),
- izvedbe v apnu (od zida do štuka), razlike v pripravah, podlagah in postopkih,
- predstavitev različnih vrst malt: za ometavanje iz gašenega apna, za dekorativne tehnike,
- dodatki apnenim maltam,
- postopek konserviranja apnenih fasad.

13.30Anton Pugelj, Gnezdo d.o.o.Predstavitev sonaravne gradnje

Praktični del - 11., 12., 19. 5. 2018

Praktični del, Topolovec 29, Hrvoji

TerminPredavateljVsebina
11. 5. 2018
14.00 do 18.00
Tomaž Furlan
 • pregled poškodb in določitev posegov na fasadi
 • nanašanje apnenih ometov
12. 5. 2018
9.00 do 15.00
Tomaž Furlan
 • nanašanje apnenih ometov
19. 5. 2018
9.00 do 15.00
Tomaž Furlan
 • nanašanje apnenih ometov
 • beljenje z apnom

Podatki delavnice:

Termin:

 • 7. 5. 2017 - teoretični del
 • 11., 12., 13. 5. 2018 - praktični del

Obsega:

 • 25 ur

Kotizacija:

Strošek delavnice na udeleženca znaša 360 EUR.

Člani Obrtne zbornice Slovenije imajo 20 % popust pri plačilu kotizacije. Plačila kotizacije so oproščeni partnerji Šole Prenove: Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Fakultete za arhitekturo, Ljubljana, Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole, Ljubljana, članice Združenja zgodovinskih mest Slovenije ter študentje.

Plačilo kotizacije nakažite na račun: 02024-0090689624, odprt pri banki Novi ljubljanski banki d.d.

Dokazila o plačilu pošljite na naslov: info@sola-prenove.si ali predložite ob začetku delavnice 11. maja 2018.

Lokacija:

 • Teoretični del:Pretorska palača, Titov trg, Koper
 • Praktični del: • praktični del: Topolovec 29, Hrvoji, Sončni griči Istre