Suhozidna gradnja

Delavnica suhozidna gradnja , 27. in 28. 10. 2016 v parku Škocjanske jame

Suhozidna gradnja je osnovna in prvobitna tehnika gradnje, katere osnovna značilnost je uporaba lokalnega kamenja, večinoma masivnih kamnin nepravilnih oblik in ponekod pravilnejših plastovitih kamnin, ki praviloma niso dodatno obdelane ter z upoštevanjem osnovnih konstrukcijskih in tehničnih zapovedi zidanja brez uporabe veziva. Graditelj se je moral vedno znova privajati razpoložljivemu, vselej drugačnemu materialu in ga smiselno sestaviti v uporabno konstrukcijo brez uporabe kakršnegakoli veziva, tako da je prišlo tudi do lokalno pogojenih različic. Znanje se je prenašalo z opazovanjem in posnemanjem. Za gradnjo suhih zidov v odprti krajini se uporablja izključno lokalni kamen iz neposredne bližine gradnje. Osnovna gradbena struktura je suhi zid, ki mu stabilnost zagotavlja skrben izbor kamenja in pravilna postavitev teh v konstrukcijo. Znotraj iste geografsko zaokrožene enote so se lahko pojavljale razlike v zidanju glede na izvežbanost graditelja, razpoložljivi material in čas, ki ga je imel na razpolago za zidanje.

Zaradi življenjskih potreb po zagotovitvi obdelovalne zemlje so kamenje odstranili (trebili) in ga vgrajevali v suhe zidove. Mestoma so tako prestavili celo 10.000 kubičnih metrov kamenja in več na vsak kvadratni kilometer površine in merili celo do 20 kilometrov na kvadratni kilometer. Suhi zidovi so tako označevali meje, varovali pred živino, divjadjo, plenilci, ognjem, burjo in sušo.

Zložbe suhih zidov so se skozi stoletja podirajo in znanja gradnje suhih zidov se izgublja. Ker pa je suhi zid polega tega, da je element identitete na celotnem območju Krasa, še vedno tudi opravlja svojo primarno funkcijo, zato ga želimo ohraniti in znanje gradnje prenesti na mlajše rodove.

Delavnico o suhem zidu bo v parku Škocjanske jame, vodila Eda Belingar konservatorka iz ZVKDS OE Nova Gorica. Sestavljena je iz teoretičnega dela, kjer bodo strokovnjaki predstavili suhi zid kot način gradnje in identiteto prostora Krasa, v praktičnem delu pa se bodo udeleženci poizkusili v gradnji in postavljanju suhega zidu.

unnamed-3

Program delavnice

 

ŠOLA PRENOVE

Suhozidna gradnja

Park Škocjanske jame,  27. in 28. oktober 2016

 

Teoretični del – predavanja

Park Škocjanske jame, Promocijsko kongresni center, Pr Nanetovh,  Matavun 8

http://www.park-skocjanske-jame.si/novice/odprtje-promocijsko-kongresnega-centra-pr-nanetovh

27. 10. 2016

9.00Uvodni pozdrav, Stojan Ščuka, direktor  Parka Škocjanske jame
9.15

Predstavitev programa izobraževanj Šola prenove

Mateja Kavčič, ZVKDS, RC

9.00

Predstavitev delavnice

Eda Belingar, ZVKDS, OE Nova Gorica

9.10

Predstavitev vzpostavitve organiziranega prenosa znanj za ohranitev suhih zidov na Krasu v luči PŠJ

Darja Kranjc, Park Škocjanske jame

9.30

Suhi kraški zid: geologija, kamnine

dr. Miha Jeršek, Prirodoslovni muzej Slovenije

10.00

Suhozidna gradnja v razmerju do arhitekture Krasa

doc.dr. Ljubo Lah, Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani

10.30 – 11.00odmor
11.00

Začetki gradnje suhega zidu na Krasu

Patricija Bratina, ZVKDS, OE Nova Gorica

11.20

Značilnosti gradnje suhega zidu na Krasu

Eda Belingar, ZVKDS, OE Nova Gorica

11.40

Značilnosti gradnje suhega zidu v Istri

Eda Benčič Mohar, ZVKDS, OE Piran

12.00

Tehnologija gradnje in popravil  kraškega suhega zidu

Boris Čok, nosilec nesnovne dediščine suhozidne gradnje in izvedenec Partnerstva za kraško suhozidno gradnjo

12.30Zaključek
 

Praktični del – zidanje na suho

Škocjan,  Zid Jakopinove njive, p.št. 730 k.o. Naklo

28. 10. 2016, 7 ur

9.00

Zidanje na suho oz. ponovna pozidava poškodovanih suhih zidov v Škocjanu

Predstavitev izvajanja praktičnega dela in vodenje delavnice.

Mentorji: Boris Čok, Mitja Kobal, Ivan Pavlin, izvedenci Partnerstva za kraško suhozidno gradnjo

11.00 – 12.00malica
12.00 – 16.00Nadaljevanje praktičnega dela

Podatki delavnice:

Termin:

  • 27.10.2016 - teoretični del
  • 28.10.2016 - praktični del

Obseg:

  • 4 ure  teoretičnega dela
  • 7 ur ur praktičnega dela

Kotizacija:

Delavnica je brezplačna.

Lokacija:

  • Teoretični del: Škocjanske jame, Promocijsko kongresni center, Pr Nanetovh,  Matavun 8.
  • Praktični del: Škocjan,  Zid Jakopinove njive, p.št. 730 k.o. Naklo

V sodelovanju s Parkom Škocjanske jame

suhi-zid