Delavnice

Pregled delavnic

Program Šola prenove predstavlja sklop izobraževanj in usposabljanj:

 • ZIDARSKA DELAVNICA I. - Sanacija apnenega ometa
  Udeleženci bodo spoznali način priprave malte iz gašenega apna, konservacijo apnenega ometa, utrjevanjem starega ometa in nanašanje novega apnenega ometa.
 • ZIDARSKA DELAVNICA II. -  Sanacija opečnih in kamnitih zidnih konstrukcij
  Udeleženci se bodo najprej srečali z odpravljanjem vlage iz zidov in sanacijo zidu zaradi konstrukcijskih poškodb in propadanja materialov,… Spoznali se bodo z gradnjo tradicionalnih zidanih konstrukcij ter obnovo fasade.
 • KAMNOSEŠKA DELAVNICA - Sanacija stavbnih elementov iz naravnega kamna
  Udeleženci se bodo spoznali z načini utrjevanja in popravilom kamnitih poškodb ter izdelali manjkajoče kamnite elemente in jih vgradili v tradicionalni in sodobni tehnologiji.
 • TESARSKA DELAVNICA I - Sanacija lesenega ostrešja
  Udeleženci se bodo spoznali z načini popravila in zaščite lesenih konstrukcij v tradicionalnih in sodobnih tehnikah ter izdelavo in dodajanjem manjkajočih elementov lesenih konstrukcij.
 • PEČARSKA DELAVNICA – Obnova lončenih peči
  Udeleženci bodo spoznali načine zaščite in čiščenja peči in pečnic ter razstavljanja in transporta peči. V nadaljevanju pa se bodo ukvarjali s popravilom peči in pečnic ter zidanjem nove peči.
 • KROVSKO – KLEPARSKA DELAVNICA
  Udeleženci bodo uvodoma pregledali načine popravila različnih vrst poškodovane kritine ter v nadaljevanju izvedli krovska dela v tradicionalnih tehnologijah : kritje s skrlami, slamo, skodlami, bobrovcem…
 • SLIKOPLESKARSKA DELAVNICA
  Udeleženci bodo izvedli zaščito, popravilo in utrjevanje enostavnih dekorativnih poslikav in štukatur ter izdelali enostavne dekorativne poslikave in štukature v tradicionalnih tehnologijah ter izdelali odlitke in kopije manjkajočih elementov.
 • MIZARSKA DELAVNICA
  Udeleženci bodo izvedli čiščenje in zaščito lesenih površin. Lotili se bodo popravila mizarskih izdelkov in dekoracij ter izdelave in vgradnje manjkajočih delov in mizarskih izdelkov. Spoznali se bodo tudi s površinsko obdelavo lesa v tradicionalnih in sodobnih tehnologijah
 • KOVAŠKA DELAVNICA
  Udeleženci bodo spoznali način zaščita in varovanje kovinskih elementov ter izdelave kovanih elementov. Naučili se bodo dopolnjevanja in popravila manjkajočih elementov ter izdelava kopije.