Kulturna dediščina kot razvojna priložnost

Mednarodna konferenca

Ljubljana, 10. maj 2018

O konferenci

Termin: 10. maj 2018

Lokacija:  Slovenski etnografski muzej, Metelkova ulica 2, Ljubljana – upravna muzejska hiša, dvorana v 2. nadstropju  

Konferenca

Program konference

TerminPredavateljVsebine
9.00Miran Gorinšek, župan, Občina Slovenske Konjice
Jernej Hudolin, direktor, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Nagovor in pozdrav
9.10Brian Smith, Heritage Europe, Evropsko združenje zgodovinskih mest in pokrajinKulturna dediščina kot razvojni kapital Evrope
9.55Damjana Pečnik, državna sekretarka, Ministrstvo za kulturoDediščina - del ekonomskega
in družbenega razvoja skupnosti,
tudi v luči Evropskega leta
kulturne dediščine
10.15dr. Verena Vidrih Perko, muzejska svetnicaKulturna dediščina Slovenije,
temelj njene identitete
10.35dr. Živa Deu
Mateja Kavčič, Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije
Raznolikost kot potencial
prostorskega razvoja Slovenije
11.00 - 11.30Odmor
11.30dr. Augusto Palombini,
National Research Council of Italy
Sodobni načini predstavitve
kulturne dediščine
12.15 Gianluca Bellucci, Sistema MuseoPrimer razvojnega
modela kulturne dediščine
12.45mag. Nataša Hočevar, Slovenska turistična organizacijaKulturna dediščina v
promociji slovenskega turizma
13.05izr. prof. dr. Gorazd Sedmak, Fakulteta za turistične študije, Portorož, TuristicaMarketing dediščine v turizmu
13.25Franci Zidar, Proxima
Jerneja Jelovčan Koselj,
Muzeji radovljiške občine
Kulturna dediščina
na platformi
Digitalne zgodbe
zgodovinskih mest
13.45Miran Gorinšek, župan, Občina Slovenske Konjice
Natalija Polenec, lastnica kulturnega spomenika
Jože Andrejaš, lastnik in podjetnik
Primeri dobre prakse
Žička kartuzija in Dvorec
Trebnik, Slovenske Konjice
Nacetova hiša, Škofja Loka
Gostilna Lectar in
Lectarski muzej Radovljica
14.15Zaključek konference

Podatki o konferenci

Rok za prijavo: ponedejek, 7. maj 2018
Prijave pošljite na mail: info@zgodovinska-mesta.si ali aleksandra@mro.si
Kotizacija: udeležba je brezplačna, konferenca poteka v okviru projekta: diStory – Digital stories of small historic towns, razpis Creative Europe.
Konferenca bo potekala v slovenskem in angleškem jeziku, brez tolmačenja.
Organizatorji si pridružujejo pravico do spremembe programa.