VABILO

Predavanje 

OBNOVIMO kulturno DEDIŠČINO –  delavnica o tradicionalnih obrteh

Vabljeni na predavanje OBNOVIMO kulturno DEDIŠČINO, ki bo 10. decembra 2018 potekala v Pretorski palači v Kopru.  Na delavnici bodo predavatelji spregovorili o značilnostih gradnje skozi zgodovinska obdobja ter predstavili bogato arhitekturo obmorskih mest in zaledja Slovenske Istre ter izobraževanje za dodatna restavratorska znanja. 

Evropska komisija je leto 2018 razglasila za evropsko leto kulturne dediščine ter ob  tem spomnila, da je kulturna dediščina bistveni del identitete narodov Evrope  in ima pomembno gospodarsko vlogo, predvsem na področju turizma in gradbeništva. Državne in lokalne oblasti pa je hkrati tudi spodbudila in podprla v prizadevanju  za varstvo, ponovno uporabo, vrednotenje in promocijo kulturne dediščine Evrope.

Šola Prenove bo zaključila evropsko leto kulturne dediščine s predavanjem OBNOVIMO kulturno DEDIŠČINO. Sodelujoči predavatelji bodo predstavili vrsto zanimivih predavanj, ki naj nam bodo ob zaključku evropskega leta kulturne dediščine  spodbuda, razlog in strokovna podpora, ko se odločamo za njeno obnovo, naj si bo v (obmorskih) mestih ali na podeželju  (Slovenske Istre).

Vljudno vabljeni!

VABILO

Kamnoseška delavnica

Vabljeni na kamnoseško delavnico, ki bo 12. in 13. novembra 2018 potekala v Ljubljani, na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli. Prvi dan bodo predavatelji spregovorili o kamnu kot osnovnem  materialu stavbarstva, drugi dan pa sledi praktični del delavnice. 

Kamen je osnovni in najstarejši material, ki ga je že prazgodovinski človek uporabljal za svoje prve »gradnje«.  Zaradi njegovih geomehanskih lastnosti pa so se več tisoč let stare kamnite  konstrukcije, kasneje pa že prave stavbe, ohranile vse do danes. V zadnjih stoletjih pa so izjemni kamnoseški mojstri, pravi umetniki kamna, iz kamna izdelali oz. izklesali tudi pravo kamnito okrasje, ki še danes bogati mnoge naše stavbe.

To vse nam dokazuje, da je kamen v stavbarstvu nepogrešljiv, njegova uporabnost pa izjemno široka. In prav to je tudi razlog, da vsako leto v program Šole Prenove vključimo tudi kamnoseško delavnico.

Praktični del bo letos prvič potekal v  pravi kamnoseški delavnici, Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana, kjer bomo med drugim spoznali tudi osnovno kamnoseško orodje. Udeleženci delavnice pa se bodo pod vodstvom mentorja preizkusili v izdelavi enostavnega kamnitega elementa oz profila.

Vljudno vabljeni!

VABILO

Delavnica o sanaciji vlage 

Vabimo vas na delavnico o sanaciji vlage, ki bo potekla 25.septembra 2018 v Mestnem muzeju v Krškem. Popoldan pa sledi voden ogled starega mestnega jedra Kostanjevice na Krki, kulturnega spomenike, ki je močno ogrožen zaradi poplav reke Krke. 

Neprimerni posegi v prostor in nepravilno izvedene gradnje in sanacije stavb kakor tudi spremenjeni klimatski pogoji vplivajo na veliko ogroženost celotnega stavbnega fonda in še zlasti kulturne dediščine zaradi vlage. Udeleženci delavnice bodo izvedeli kako poškodbe, ki se pojavljalo na objektih zaradi prej naštetih dejavnikov, prepoznati in nato tudi pravilno sanirati.

Predavatelji bodo predstavili primere ogroženosti stavbnega fonda zaradi vlage ter tudi načine izvedbe sanacije.

Delavnica o vlagi poteka v sodelovanju s Kulturnim domom Krško, enota Mestni muzeje Krško, Občino Kostanjevica na Krki in Galerijo Božidar Jakac iz Kostanjevice na Krki.

Vljudno vabljeni!

VABILO

Kulturna dediščina kot razvojna priložnost, mednarodna konferenca

Združenje zgodovinskih mest Slovenije v sodelovanju s partnerji projekta distory in Minstrstvom za kulturo vabimo, da konferenco KULTURNA DEDIŠČINA KOT RAZVOJNA PRILOŽNOST, ki bo v  četrtek, 10. maja 2018 ob 9.00 v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani.  

Evropska komisija je ob razglasitvi leta 2018 za evropsko leto kulturne dediščine med tremi glavnimi cilji opredelila, da je treba »okrepiti prispevek evropske kulturne dediščine h gospodarstvu in družbi z neposrednim in posrednim gospodarskim potencialom,….., promocijo trajnostnega razvoja in turizma ter krepitev socialne kohezije in ustvarjanje dolgoročnega zaposlovanja«. To pomembno poslanstvo dediščine smo si za izhodišče postavili tudi snovalci mednarodne konference KULTURNA DEDIŠČINA KOT RAZVOJNA PRILOŽNOST.  

Domači in tuji predavatelji bodo v svojih predavanjih iskali odgovore na vprašanje, ali v kulturni dediščini prepoznamo razvojni potencial in ali ga znamo izkoristiti? Želimo si, da bomo ob koncu konference lahko delili  zavedanje, da ohranjanje kulturne dediščine omogoča gospodarski in družbeni razvoj naših mest in skupnosti, kot smo člani Združenja zgodovinskih mest Slovenije zapisali ob ustanovitvi leta 2001.

Vljudno vabljeni!

VABILO

Delavnica o glini, 12. in 13. september 2017 na Ptuju, v sodelovanju z Mestno občino Ptuj in opekarno »Cigonce Mehulj« iz Ljubečne.

Vabimo vas na delavnico o glini, ki bo potekala 12. in 13. septembra 2017, uvodna predavanja v Dominikanskem samostanu na Ptuju, praktični del delavnice pa v opekarni Cigone Mehulj iz Ljubečne.

Tokrat delavnico prvič namenjamo naravnemu materialu - glini, ki se že tisočletja uporablja za izdelavo okrasja in posod, od 2. tisočletja pr.n.št. dalje, pa s prvimi strešnimi opekami, tudi pri gradnji. Od antike dalje pa se uporaba gline močno razširi tudi v stavbarstvu na območju današnje Slovenije.

V uvodnem predavanju bo dr. Duška Rokavec iz Geološkega zavoda Slovenije predstavila glino kot mineralno surovino, njeno geološko sestavo in nahajališča. V nadaljevanju bo Maja Janežič iz ZVKDS spregovorila o široki uporabi gline v antiki, dr. Živa Deu pa bo opravila zgodovinski preglede zidane gradnje v Sloveniji. Maja Capuder Štembal iz SGGOŠ bo predstavila načine gradnje z opeko. Vid Hojnik Pešec in Jošt Koželj nam bosta pripravila uvod v praktični del delavnice.

Praktični del delavnice bo potekal v eni redkih, še delujočih opekarn v Sloveniji, v opekarni Cigonce Mehulj v Ljubečni, kjer bomo spoznali postopek izdelave opeke, vsak od udeležencev pa si bo pod vodstvom opekarskega mojstra Vida Hojnika Pešec tudi sam izdelal svojo opeko.

VABILO

Delavnica obnove kovanih elementov, 11. do 13. oktober 2017 Tržič, v sodelovanju z Občino Tržič in Tehniškim muzejem Slovenije.

Vabimo vas na delavnico obnove kovanih elementov, ki bo potekala od 11. do  13. oktobra v prostorih Tržiškega muzeja v Tržiču, praktični del pa v delavnici Tehniškega muzeja Slovenije na Bistri pri Vrhniki.

Prvi dan bo v uvodnem predavanju Irena Lačen Benedičič iz Gornjesavskega muzeja  spregovorila o zgodovino železarstva na Slovenskem, dr. Živa Deu bo predstavila bogato oblikovane kovinske elemente v slovenski stavbni dediščini, umetnost kovanja danes, vse od obnove starih do izdelave novih kovanih izdelkov bo predstavil Tomi Kržišnik iz UKO Kropa. Boštjan Meglič iz Tržiškega muzeja pa bo predstavil primere uspešno izvedenih konservatorskih posegov na kovinskih elementih dediščine.

Uvod v praktični del delavnice bo pripravil Drago Štimec iz Tehniškega muzeja Slovenije, ki bo  naslednja dva dni v prostorih Tehniškega muzeja Slovenije tudi praktični del delavnice tudi vodil.  Udeleženci bodo najprej spoznali, potem pa tudi izvedli celoten postopek konserviranja kovinskih predmetov, od manjših - muzejskih eksponatov do večjih – železnih polken.

VABILO

Kamnoseška delavnica 18.-22. april 2017, Botanični vrt Sežana, v sodelovanju  z Višjo šolo Srečka Kosovela Sežana in Srednjo gradbeno, geodetsko in okoljevarstveno šolo Ljubljana ter Botaničnim vrtom Sežana.

Vabimo vas na kamnoseško delavnico, ki bo potekala med 18.-22. aprilom 2017, v Botaničnem vrtu v Sežani.

Delavnica je namenjena konservatorjem, mladim pri izobraževanju o obdelavi kamna, lastnikom objektov kulturne dediščine ter vsem ljubiteljem naravnega kamna. Na delavnici bo v uvodnem teoretičnem delu predstavljen kamen, kot najstarejši gradbeni material, njegove geološke lastnosti ter predstavljena kvalitetna stavbna dediščina Krasa. V praktičnem delu pa bodo udeleženci spoznali načine čiščenja kamna ter izdelali replike kamnitih stavbnih elementov.

Delavnica bo potekala pod vodstvom Antona Marna in Dejana Švare iz Višje šole Srečka Kosovela Sežana.

VABILO

Mizarska delavnica 10.-12. november in 18. in 19. november 2016, v sodelovanju s Šolskim centrom Škofja Loka.   

Vabimo vas na mizarsko delavnico, ki bo potekala od 10.-12. november in 18. in 19. november 2016, v delavnicah Srednje šole za lesarstvo, Kidričeva 59, Škofja Loka.   

Delavnica bo namenjena spoznavanju zakonitosti izdelave stavbnega pohištva in njegovi pravilni in učinkoviti obnovi. Stara okna in vrata so bila mojstrsko izdelana in iz pravilno odbranega lesa, zato je velika škoda, da jih danes z lahkoto zavržemo in zamenjamo z novimi, ki pa niso nujno tudi kvalitetna. Na delavnici bomo pokazali, kako je potrebno stara, lesena okna in vrata pravilno vzdrževati in jih kvalitetno obnoviti, kajti tako vzdrževano stavbno pohištvo ima dolgo »življenjsko« dobo.

Delavnica bo potekala pod vodstvom Irene Leban, profesorice Srednje šole za lesarstvo, Škofja Loka.

VABILO

Delavnica suhozidna gradnja, 27. in 28. oktober 2016, v sodelovanju s Parkom Škocjanske jame

Vabimo vas na delavnico suhozidna gradnja, ki bo potekala  27. in 28. oktobra 2016, v Parku Škocjanske jame, Promocijsko kongresni center, Pr Nanetovh,  Matavun 8.

Suhozidna gradnja je najstarejša oblika uporabe kamna kot osnovnega elementa gradnje, ki se uporablja brez veziva v svoji elementarni obliki. Razširjena je povsod po svetu od prazgodovinskih dob do danes. Na Slovenskem je prisotna od Notranjske do Bele Krajine, Dolenjske in Gorenjske, najbolj izrazito pa se je udejanila na Krasu in v Istri.

 

unnamed-2

Šola prenove sodeluje na slavnostnem odprtju Dnevov evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine 2016 v Štanjelu, 1. Oktober 2016

Tema DEKD 2016 je Dediščina okoli nas in dediščina na Krasu je povezana s kamnom, tako naravnim kot obdelanim. Bogato zapuščino kamnite gradnje, uporabnih predmetov in opreme, ki so nekoč spremljali življenje »na kamnu«, lahko ohranimo le z znanjem tradicionalne obdelave kamna.

Dijaki in študentje bodo skupaj z mentorji prikazali različne načine obdelave kamna in izdelali štiri kamnite elemente, ki jih bodo dokončali v šolskih delavnicah, spomladi pa vgradili na manjkajoča mesta na obzidju gradu v Štanjelu.

To bo mali prispevek Šole prenove k obnovi kamnite dediščine Krasa in gradu v Štanjelu.  

 

Sodelujejo: Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana in Višja strokovna šola ŠC Srečka Kosovela Sežana, v sodelovanju z ZVKDS

unnamed-1 unnamed

 

OBJAVE V MEDIJIH

O poteku, zaključkih in vtisih iz delavnice Sanacija apnenih ometov, ki je potekala konec februarja v Ljubljani in na Mošnjah pri Radovljici so poročali tudi nekateri mediji.

Na povezavi objave v medijih lahko preberete kaj so zapisali.

ZAKLJUČENA delavnica Sanacija apnenih ometov

Prva skupina zidarjev je uspešno zaključila teoretični in praktični del delavnice Sanacija apnenih ometov  in pridobila dodatna znanja za kvalitetno izvajanje obnove kulturne dediščine.

Udeležencem: GRADNJE GRČA d.o.o., Podovnice 13,  Notranje Gorice, NAŠ DOM, d.o.o. Idrija, Lapajnetova ulica 9;  Slikopleskarstvo MILAN OMERAGIĆ s.p.,  Kočno pri Polskavi 18,  Zgornja Polskava iskreno čestitamo.

Delavnica je potekala v sproščenem vzdušju ter dobrim sodelovanjem med konservatorsko  stroko, udeleženci delavnice in lastniki hiše »pr Kvandru« Mošnje 9, ki so v skrbi za svojo »staro hišo« lahko vzor in spodbuda mnogim drugim lastnikom kulturne dediščine.

IMG_1369

VABILO

Delavnica Sanacija apnenih ometov  22. – 26. februar 2016,

Vabimo vas na delavnico Sanacija apnenih ometov, ki bo v okviru Šole prenove, potekala od 22. do 26. februarja 2016 v delavnicah Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana, Dunajska 102, Ljubljana in na izbranih objektih kulturne dediščine.

VABILO – popravek lokacije

delavnica »Kdo dela na dediščini ?«, 3. februar 2016,
Vljudno vas vabimo na delavnico Šole prenove, ki bo 3. februarja 2016 ob 9.30 uri, na Fakulteti za arhitekturo, Plečnikova predavalnica,  Zoisova 12, Ljubljana  z naslovom:

"Kdo dela na dediščini ?".

Kot poseben gost se nam bo na delavnici pridružil konservator, strokovnjak z mednarodnimi izkušnjami  Miljenko Domijan iz Hrvaške, s predavanjem »Izzivi za konservatorske posege na kulturni dediščini ?«

Namenjena je konservatorjem, izvajalcem del in tudi lastnikom kulturne dediščine. Predstavljene bodo možnosti vplivanja na boljšo izvedbo del, udeleženci si bodo medsebojno izmenjali informacije in uskladili delovanje za kakovostnejšo izvedbo del na dediščini.

Vabilo

Vljudno vas vabimo na predstavitev zaključkov delavnice Sanacija apnenih ometov in predstavitev obnove kašče na Stari Vrhniki, ki je v okviru Šole prenove potekala od 15.10. do 19.10.2015 na Stari Vrhniki.

Predstavitev s tiskovno konferenco bo v četrtek, 19.11.2015 ob 11. uri v prostorih KS Stara Vrhnika, Stara Vrhnika 107a, Vrhnika.

Na predstavitvi bodo sodelovali :

 • Stojan Jakin, župan Občine Vrhnika, uvodni pozdrav
 • Dr. Živa Deu, Fakulteta za arhitekturo, Šola prenove in potreba po izobraževanju za obnovo kulturne dediščine
 • Mateja Kavčič, ZVKDS predstavitev zaključkov delavnice Sanacija apnenih ometov in obnove kašče
 • Anka Grom, lastnica kašče

ŠOLA PRENOVE
program izobraževanj za kvalitetno prenovo

Z urejanjem človekovega bivalnega okolja je povezana tudi arhitekturna prenova, prastara dejavnost zaščite, popravljanja, obnavljanja in preoblikovanja obstoječega. Ne glede na obseg prenove, od preproste utrditve in ozdravitve poškodb, do zahtevne prilagoditve celote novemu namenu ali tudi novi vsebini, je neizogibno vpletanje novega.

Stara graditeljska vedenja, obrtna znanja in spretnosti, potrebne za izvedbo kvalitetne prenove, odhajajo skupaj s starimi mojstri in to dragoceno znanje se izgublja.

Z namenom varstva stavbne dediščine, načrtovanjem prenove ter ohranitve starih obrtnih znanj in spretnosti, ki so ključna za izvedbo kvalitetne prenove so se povezali:

 • Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
 • Združenje zgodovinskih mest Slovenije,
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana,
 • Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana

ter skupaj zasnovali interdisciplinarni program izobraževanj in usposabljanj imenovan Šola prenove.

KAJ JE ŠOLA PRENOVE?

 • Je sklop delavnic, ki z informiranjem, ozaveščanjem in usposabljanjem usmerjajo k pravilnemu odločanju o posegih na stavbah
 • Sestavljena je iz uvodnih teoretičnih vsebin, ki bodo potekale na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani ter praktičnega dela, ki bo organiziran na izbranih lokacijah in objektih kulturne dediščine
 • Obsega skupaj 40-50 pedagoških ur teoretičnih znanj in praktičnega dela.
 • Predavatelji so uveljavljeni strokovnjaki s področja varstva in prenove kulturne dediščine
 • Namenjena je lastnikom objektov kulturne dediščine, lokalnim skupnostim, načrtovalcem in projektantom, dijakom, študentom in učiteljem, konservatorjem in restavratorjem, izvajalcem obnovitveno – gradbenih del ter zainteresirani javnosti
 • Udeleženci delavnic Šole prenove prejmejo potrdilo o udeležbi,
 • Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi, ki ga lahko uveljavijo pri potrjevanju Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za naziv restavratorski sodelavec

Predavanje Obnovimo kulturno dediščino – delavnica o tradicionalnih obrteh

Koper, 10. december 2018

Kamnoseška delavnica

Ljubljana, 12. in 13. november 2018

Delavnica sanacije vlage

Krško in Kostanjevica na Krki, 25. september 2018

Delavnica apnenih ometov

Koper, 7. maj 2018 in Hrvoje, 11., 12. in 19. maj 2018

Kulturna dediščina kot razvojna priložnost, Mednarodna konferenca

10. maj 2018, Ljubljana

Delavnica o glini

12.-13. september 2017, Ptuj

Delavnica obnove kovanih elementov

11.-13. oktober 2017, Tržiški muzej Tržič in Tehniški muzej Slovenije, Bistra pri Vrhniki

Kamnoseška delavnica

18.-22. april 2017, Botanični vrt Sežana

Mizarska delavnica

10.-12. november in 18. in 19. november 2016, v sodelovanju s Šolskim centrom Škofja Loka.

Delavnica suhozidna gradnja

27. in 28. 10. 2016 v parku Škocjanske jame

Delavnica Sanacija apnenega ometa

22.2. - 26.2.2016

Delavnica Kdo dela na kulturni dediščini?

3.2.2016
Obnovljena kašča

Fotografije uporabljene na strani: arhiv dr. Žive Deu